Νέο κοστολογικό μοντέλο με ενιαίες χρεώσεις προς όλες τις σιδηροδρομικές εταιρείες και υιοθέτηση των πρότυπων συμβάσεων παράδοσης-παραλαβής (hand over – take over) προβλέπουν οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την αποκατάσταση της λειτουργίας του ανταγωνισμού στη σιδηροδρομική αγορά. Με την προϋπόθεση της εφαρμογής, και μάλιστα αναδρομικά από την 1ηΙανουαρίου 2020 για το νέο κοστολογικό μοντέλο στη συντήρηση, το χάσμα μεταξύ ΤΡΑΙΝΟΣΕ – RailCargoLogisticsGoldair (RCLG) φαίνεται πως γεφυρώνεται.

Η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), μετά την ακρόαση στις αρχές της εβδομάδας των δεσμεύσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που αποτελεί κυρίαρχο στην ελληνική σιδηροδρομική αγορά, τις αποδέχθηκε ομόφωνα. Η πρώτη σύγκρουση στον ελληνικό σιδηρόδρομο ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο με την υποβολή στη ΡΑΣ καταγγελίας από τη RCLG κατά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στις εμπορευματικές μεταφορές.

Η σχετική ανακοίνωση της Αρχής, με την αναφορά περί «αποκατάστασης της λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και στην αγορά συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού», εμμέσως δείχνει αποδοχή της στρέβλωσης.

Οι δεσμεύσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ειδικότερα, ως προς το ζήτημα των χρεώσεων, δεσμεύτηκε στην εφαρμογή νέου κοστολογικού μοντέλου, σύμφωνα με την αρχή της κοστοστρέφειας, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, με ενιαία τιμολόγηση ανά τύπο τροχαίου υλικού, βαθμίδα και είδος συντήρησης προς όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Το νέο κοστολογικό μοντέλο, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του από τη ΡΑΣ, θα έχει αναδρομική ισχύ από 01.01.2020.

Ακόμη, στο θέμα των μεμονωμένων υπηρεσιών μεταφοράς, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεσμεύθηκε στην κατάρτιση και υπογραφή, με ενδιαφερόμενες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, πρότυπων συμβάσεων παράδοσης – παραλαβής (hand over – take over) για τη σιδηροδρομική μεταφορά πλήρους συρμού σε ειδικά δρομολόγια ή μεμονωμένων βαγονιών (εφόσον υπάρχει μεταφορική ικανότητα) από τον Σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης προς το Θριάσιο.

Επισημαίνει ότι η απόφαση αποδοχής των δεσμεύσεων από τη ΡΑΣ δεν διαλαμβάνει οριστική κρίση της Αρχής ως προς τη διαπίστωση ή μη παράβασης, ενώ σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης µε τις εν λόγω δεσμεύσεις, η ΡΑΣ δύναται να επιβάλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Οι καταγγελίες που έφεραν την πρώτη σύγκρουση στον σιδηρόδρομο

Με αιχμή τις χρεώσεις για τη συντήρηση τροχαίου υλικού από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία απορρόφησε πλήρως την πρώην δημόσια ΕΕΣΣΤΥ, η νεότευκτη στο σιδηροδρομικό δίκτυο RCLGυπέβαλε στις 17 Δεκεμβρίου 2020 καταγγελία στη ΡΑΣ, αποδίδοντάς της κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η πολυσέλιδη καταγγελία αφορά από τη μία μεριά την τιμολογιακή πολιτική, με την κατηγορία ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ (που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά) εφαρμόζει στην ανταγωνίστριά της ακριβότερες χρεώσεις, με αποτέλεσμα η συντήρηση του τροχαίου υλικού της RCLG να κοστίζει ακριβότερα ακόμα και κατά 400% από της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, προσδίδοντας στη δεύτερη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τις λεγόμενες δεσμευμένες πωλήσεις, μέσω των οποίων μια εταιρεία για να λάβει μια υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ένα ολόκληρο «πακέτο» υπηρεσιών. Παράδειγμα, ο αποκλεισμός από την παροχή μεμονωμένων υπηρεσιών για κάποια δρομολόγια ή τη δυνατότητα μεταφοράς μόνο μεμονωμένων βαγονιών από́ τον Σταθμό́ Διαλογής Θεσσαλονίκης στους τελικούς σταθμούς προορισμού και αντίστροφα.