Την έναρξη ενός νέου e-learning προγράμματος με τίτλο “Personal Finance” ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου του Πειραιά, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού Νικόλαος Φίλιππας, ενώ Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής και Διευθυντής του Executive MBA του Πανεπιστημίου του Πειραιά Δημήτριος Γεωργακέλλος

· Ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είναι η 2η Νοεμβρίου 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2021

· Το e-learning θα αποτελείται από δέκα (10) αυτοτελείς εβδομαδιαίες διδακτικές ενότητες, εκ των οποίων θα πραγματοποιηθούν δύο (2) διαδικτυακές διαλέξεις από τον Επιστημονικό υπεύθυνο του Προγράμματος Νικόλαο Φίλιππα

· Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, μετά από εξετάσεις, θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης στο Personal Finance από το Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΔΙΒΙΜ)

Το Personal Finance αποτελεί τον κυρίαρχο όρο ο οποίος καλύπτει τις διάφορες καθημερινές πτυχές της σωστής διαχείρισης των χρημάτων μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποταμίευση και στην επένδυση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Συμπυκνώνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών γνώσεων και δράσεων που αφορούν τόσο το άτομο (personal finance), όσο και την οικογένεια (family finance). Στο πλαίσιο μιας ολιστικής χρηματοοικονομικής προσέγγισης το Personal Finance περιλαμβάνει την δημιουργία εισοδήματος (income), την (έξυπνη) κατανάλωση (spending), τον περιορισμό της υπερβολικής κατανάλωσης (overspending), την κατάρτιση και την πιστή εφαρμογή ενός προϋπολογισμού (budgeting), τις σχέσεις μας με τις τράπεζες (banking), την προστασία μας μέσα από την ασφάλιση (insurance), το ύψος και την διαχείριση των στεγαστικών δανείων (mortgage loans), τις επενδύσεις (investments), τον προγραμματισμό για τη συνταξιοδότηση (retirement planning), τον σωστό προγραμματισμό των φόρων (tax planning) και γενικότερα την βέλτιστη διαχείριση της περιουσίας μας.