Κάτω από το όριο του 0,80%, στο 0,77%, έπεσε σήμερα η απόδοση του 10ετούς ελληνικού τίτλου, ενώ η απόδοση του 15ετούς υποχώρησε κάτω από το 1%.

Οι αγορές προεξοφλούν ότι στις 10 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει το “QE Πανδημίας” κατά 400 – 500 εκατ. ευρώ και θα το επεκτείνει έως το τέλος του 2021.

Η προοπτική αυτή ενισχύει και το ενδεχόμενο ο ΟΔΔΗΧ να προχωρήσει σε μία ακόμη μακπρόθεσμη έκδοση προς το τέλος του χρόνου ως «μαξιλάρι» για τις δανειακές ανάγκες του 2021 που υπολογίζονται σε 10 – 11 δισ.