Προσωρινό ανάδοχο για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό ανακήρυξε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) την κοινοπραξία Inspire Athens (Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ). Μια αναμενόμενη απόφαση μετά και το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της κοινοπραξίας που προσέφερε 150 εκατ ευρώ για την άδεια έναντι 30 εκατ. ευρώ που ήταν η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού.

Ειδικότερα, με την με αριθμό 517/2/13.10.2020 ομόφωνη απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.:

1. Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διεθνούς

Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας λειτουργίας

Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον

Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά που αφορούν στα

αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης του Φακέλου «Οικονομική

Προσφορά» του Διαγωνιζομένου INSPIRE Athens (Ένωση Προσώπων).

2. H ως άνω Ένωση Προσώπων αναδείχθηκε Προσωρινός Ανάδοχος.

Η εν λόγω απόφαση, μαζί με τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του

Διαγωνισμού, κοινοποιήθηκαν στον Προσωρινό Ανάδοχο.

Αναμένεται μετά την ενδελεχή εξέταση των δικαιολογητικών της κοινοπραξίας και η ανακήρυξή της ως Οριστικού Αναδόχου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία για τη σύνταξη της σύμβασης, η οποία θα περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να υπογραφεί από τους συμβαλλόμενους και να κυρωθεί από τη Βουλή.

Μόνο τότε η κοινοπραξία θα μπορέσει να εγκατασταθεί στο Ελληνικό για να ξεκινήσει το έργο.

Βεβαίως, το πιο σημαντικό είναι ότι η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το καζίνο θα σημάνει και την εκκίνηση του έργου ανάπλασης στο Ελληνικό, καθώς είναι προαπαιτούμενο για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Lamda Development. Το ΤΑΙΠΕΔ θα μεταβίβασει το 100% της Ελληνικό ΑΕ στην Lamda ώστε να εκκινήσει το μεγάλο project της ανάπλασης στην έκταση των 6.200 στρεμμάτων και να καταβληθεί από τον ιδιώτη επενδυτή η προκαταβολή των 300 εκατ ευρώ στο δημόσιο.