Σε WiFi Hotspots θα μετατραπούν σύντομα χιλιάδες δημόσιοι χώροι σε ολόκληρη τη χώρα ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να απολαμβάνουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων. Χώροι τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, χώροι συνάθροισης κοινού, αναμονής ή μετακίνησης και χώροι εκδηλώσεων μπαίνουν στην πρώτη γραμμή. Η διαδικασία για το έργο WiFi4GR δρομολογήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ξεκινώντας σήμερα τη δημόσια διαβούλευση για το σχετικό έργο, προϋπολογισμού 14,74 εκατ. ευρώ.

Όπως προβλέπεται, θα δημιουργηθούν υποδομές ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε περίπου 2.500 περιοχές σε όλη την επικράτεια που θα κατανεμηθούν σε όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση.

Ειδικότερα, ξεκίνησε σήμερα η δημόσια διαβούλευση για τον διεθνή διαγωνισμό «WiFi4GR–Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο», που αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και ενεργοποίησης σημείων ασύρματης πρόσβασης (WiFi hotspots) στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο του έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 14,74 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα παρασχεθεί η δυνατότητα δωρεάν και χωρίς όρους ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους. Προβλέπεται επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 25% του προϋπολογισμού.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr. Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από τη διαβούλευση και εν συνεχεία η τυχόν τροποποίηση του ως άνω σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από́ την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.