Είναι περιττό να αναφέρουμε ότι, όταν μια επιχείρηση δυσλειτουργεί, ο πρώτος ο οποίος ευθύνεται είναι ο ιδιοκτήτης.

Αυτό είναι αξίωμα στη ζωή και ισχύει σε κάθε έκφανσή της.

Άρα, αυτός είναι ο αρμόδιος να πάρει αποφάσεις και να δρομολογήσει τις λύσεις.

Να απομακρύνει όσους δεν εξυπηρετούν το σχέδιο και να φέρει τους κατάλληλους για να το υλοποιήσουν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ