Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στην ΕΚΤ σχετικά με το πόσο ισχυρή θα είναι η οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης.

Στις δηλώσεις της, μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΤ η Κριστίν Λαγκάρντ επισήμανε ότι τους τελευταίους μήνες διαπιστώνεται ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.

Αν και το επίπεδο της δραστηριότητας παραμένει αρκετά χαμηλότερα από τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν την πανδημία, παρατηρούνται σημάδια ανάκαμψης στην κατανάλωση.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν και ο μεταποιητικός κλάδος συνεχίζει να βελτιώνεται, η ορμή στον κλάδο των υπηρεσιών έχει κάπως επιβραδύνει το τελευταίο διάστημα.

«Η ισχύς της ανάκαμψης περιβάλλεται από υψηλή αβεβαιότητα, καθώς συνεχίζει να εξαρτάται από την μελλοντική εξέλιξη της πανδημίας και την επιτυχία των μέτρων περιορισμού», ανέφερε.

«Η εγχώρια ζήτηση έχει καταγράψει σημαντική ανάκαμψη από τα χαμηλά της, αν και η αυξημένη αβεβαιότητα για τις οικονομικές προοπτικές συνεχίζει να επιβαρύνει τις καταναλωτικές δαπάνες και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός μετριάζεται από τις χαμηλές τιμές στην ενέργεια και τις αδύναμες πιέσεις στις τιμές στο πλαίσιο της υποτονικής ζήτησης και της αδυναμίας στην αγορά εργασίας» πρόσθεσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόεδρος της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι η σημαντική τόνωση από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής παραμένει αναγκαία προκειμένου να στηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης και να διαφυλαχθεί η σταθερότητα των τιμών σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Η ίδια ανέφερε ότι στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η διατήρηση μιας διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής, η οποία θα πρέπει όμως να συνοδεύεται και από μια ισχυρή δημοσιονομική παρέμβαση.

Η Κριστίν Λαγκάρντ επιβεβαίωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε για την ανατίμηση του ευρώ, σημειώνοντας πως η ισχυροποίηση του ευρώ ασκεί πιέσεις στις τιμές και πως η ΕΚΤ παρακολουθεί και θα παρακολουθεί προσεκτικά την ισοτιμία ευρώ δολαρίου.

Οι προβλέψεις

Όσον αφορά στις προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, η πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε ότι η κεντρική τράπεζα προβλέπει πλέον ύφεση 8% το 2020 έναντι πρόβλεψης για ύφεση 8,7% τον Ιούνιο. Για το 2021 το ΑΕΠ της ευρωζώνης αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 5% αντί για 5,2% που προβλεπόταν προηγουμένως, ενώ το 2022 η ανάπτυξη θα υποχωρήσει στο 3,2%.

Ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 0,3% το 2020. Το 2021 θα αυξηθεί στο 1% σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις της ΕΚΤ, ελαφρώς υψηλότερα από ότι προβλεπόταν τον Ιούνιο. Για το 2022 ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί στο 1,3%.

Οι αποφάσεις

Σημειώνεται πως κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

-Αποφάσισε πως το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

-Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει τη διενέργεια αγορών στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP), το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχεται σε 1.350 δισεκ. ευρώ. Αυτές οι αγορές συμβάλλουν στη χαλάρωση της συνολικής κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής, βοηθώντας έτσι να αντισταθμιστεί η προς τα κάτω επίδραση της πανδημίας στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού. Οι αγορές θα συνεχίσουν να διενεργούνται με ευελιξία ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποτρέπει αποτελεσματικά τους κινδύνους για την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διενεργεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου κρίνει ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει λήξει. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2022. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

-Οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) θα συνεχιστούν με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, σε συνδυασμό με τις αγορές στο πλαίσιο της πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 120 δισεκ. ευρώ που διατίθεται προσωρινά μέχρι το τέλος του έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

-Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει επίσης να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης που διενεργεί. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης πράξης της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) καταγράφηκε πολύ υψηλή άντληση κεφαλαίων, η οποία στηρίζει τη χορήγηση τραπεζικών δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.