Η οργάνωση της παιδείας και εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας ήταν μεγαλειώδης και μοναδικός, αλλά από το 2ο π.Χρ. αιώνα, που η χώρα έγινε αρχικά επαρχία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και ύστερα της Οθωμανικής , έπεσε σε αδράνεια και για δυο χιλιάδες χρόνια χάθηκε από το προσκήνιο της παγκόσμιας κοινότητας. Κατά το 19ο αιώνα οι Έλληνες κατάφεραν να απελευθερωθούν από τον τουρκικό ζυγό, αλλά η χώρα αποτελείτο από γεωργούς, τσοπαναραίους και ναυτικούς. Έτσι, οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων ξεκίνησαν από το μηδέν. Στα 200 χρόνια οι Νεοέλληνες κατάφεραν πολλά, αλλά δεν μπόρεσαν, για πολλούς και διάφορους λόγους να ξεπεράσουν τη μετριότητα.. Μια αιτία προς τούτο είναι ίσως ότι δεν δώσαμε τη δέουσα προσοχή στο θέμα της οργάνωσης της παιδείας και της εκπαίδευσης.

Αν ρίξει κανείς μια ματιά προς τα πίσω, θα διαπιστώσει ότι ψηφίστηκαν νόμοι επί νόμων για την εκπαίδευση, γιατί η κάθε νέα κυβέρνηση που προέκυπτε διαπίστωνε ότι υπήρχαν κενά, που έπρεπε να διορθωθούν. Αλλά η πληθώρα των νόμων για την παιδεία και εκπαίδευση, δηλώνει απλά ότι η κάθε κυβέρνηση εύρισκε κενά, που ήθελε να καλύψει. Η αιτία μάλλον ήταν ότι το κάθε κόμμα, έβλεπε στο χώρο της εκπαίδευσης, ευκαιρία, για να επηρεάσει το σώμα των ψηφοφόρων.

Εν πάση περιπτώσει σήμερα διαπιστώνει κανείς ότι ακόμη η παιδεία της χώρας χωλαίνει, ώστε με διορθωτικές οργανωτικές κινήσεις, θα μπορούσαμε ίσως να φτιάξουμε πολλά . Οι διορθώσεις που χρειάζονται εντοπίζονται :

• Στο θέμα της φιλοσοφικής νοοτροπίας, που καλύπτει την όλη εκπαίδευση.
• Στο θέμα της όλης και επιμέρους οργάνωσης.
• Στη διάρθρωση της διδακτέας ύλης στις πρώτες δυο βαθμίδες της εκπαίδευσης.
• Στην οργάνωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Τι ορίζει το Σύνταγμα

Το άρθρο 16, παράγραφος 2 του ελληνικού Συντάγματος ορίζει τα κάτωθι :
«2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».
Δηλαδή, στόχος της παιδείας είναι να διαμορφώσει ολοκληρωμένους πολίτες, με ηθικές, πνευματικές, και επαγγελματικές αρχές, που στηρίζονται στην καλή σωματική διάπλαση, καθώς και στην εθνική και θρησκευτική συνείδηση, ώστε να αισθάνονται ελεύθεροι.
Αυτά όλα σημαίνουν πως η κάθε πρόταση για την οργάνωση της παιδείας, οφείλει να είναι προσανατολισμένη στην υψηλή ποιότητα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

Προκειμένου λοιπόν να βελτιώσουμε την παιδεία μας, προτείνουμε τις ακόλουθες επεμβάσεις στην υπάρχουσα οργάνωση. Ήτοι :
Στην υποχρεωτική εκπαίδευση, που επηρεάζει την πλειονότητα των ανερχομένων Ελλήνων πολιτών. Σ’ αυτό το σημείο είμαστε υποχρεωμένοι να διευκρινίσουμε το θέμα της διαστρωμάτωσης του λαού.

Οι άνθρωποι εντάσσονται σε τρία επίπεδα πνευματικής ικανότητας.

• Άτομα με περιορισμένες ικανότητες ευφυΐας ,
• Άτομα με μέσες πνευματικές ικανότητες και
• Άτομα με αναπτυγμένη ευφυΐα

Τα άτομα της πρώτης κατηγορίας δεν «παίρνουν» τα γράμματα και συνήθως ασχολούνται με χειρωνακτικές εργασίας. Τα άτομα της δεύτερης κατηγορίες, καταφέρνουν να εκπαιδευτούν σε κάποιο επάγγελμα και της τρίτης να σπουδάσουν.
Αυτή η διαστρωμάτωση δεν είναι αυστηρή, αλλά ρευστή, ώστε συναντάμε πολλά άτομα σε κάθε κατηγορία, λόγω των διαφόρων κοινωνικών συνθηκών, που επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους. Παράλληλα σημαίνει ότι η εκπαίδευση οφείλει να λάβει υπόψη της, αυτούς τους κανόνες της φύσης.

• Αρχικά προτείνεται, όπως η υποχρεωτική εκπαίδευση γίνει 10ετής, ούτως ώστε ο μελλοντικός πολίτης, που θα έχει μείνει σ’ αυτήν, να επιτελεί στην ελληνική κοινωνία όλα τα καθήκοντά του σωστά. Προς τούτο η βασική περιορίζεται στα 4 χρόνια και τα 2 προστίθενται στο γυμνάσιο. Η οργάνωση των σχολείων δεν είναι αναγκαίο να αλλάξει. Μόνο το περιεχόμενο των μαθημάτων αναπροσαρμόζεται . Έτσι έχουμε : Δ. 4, Γ. 6 έτη, δηλ. 10, ( 2 +3+1= 6 ). Αυτή η αναδιοργάνωση συνοδεύεται και από την αλλαγή / συμπλήρωση της διδακτέας ύλης. Με την είσοδο των παιδιών στο νηπιαγωγείο, αρχίζει η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας με τραγουδάκια και παιχνίδια. Η αγγλική γλώσσα βαφτίζεται «γλώσσα εργασίας» και διδάσκεται παράλληλα με την ελληνική. Η βλακώδης κριτική ότι πρόκειται για αμερικανικό δάκτυλο, είναι πέρα για πέρα απορριπτέα. Με την εξέλιξη σήμερα της τεχνολογίας, τα αγγλικά γίνονται καθημερινά όλο και πιο αναγκαία. Η γλώσσα αυτή καλύπτει όλη την εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια. Μάλιστα, στην πάροδο του χρόνου γίνονται κάποια μαθήματα στην αγγλική γλώσσα. Οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να χειρίζονται τα αγγλικά με άνεση.

• Τα μαθήματα του λυκείου συνεχίζουν να καλύπτουν τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, αλλά προσανατολίζονται στις σπουδές του πανεπιστημίου.
• Οι εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ καταργούνται και εισάγεται για την αποφοίτηση το «Εθνικό Απολυτήριο», που είναι προφορικές εξετάσεις στο ίδιο σχολείο που φοιτούν τα παιδιά. Στις γερμανόφωνες χώρες, η εγγραφή στο πανεπιστήμιο γίνεται , βάσει του βαθμού του απολυτηρίου. (στο θέμα θα επανέλθουμε).
• Σημασία μεγάλη δίδεται στην επαγγελματική κατάρτιση των ΕΠΑΛ, η οποία δεν πρέπει να είναι μόνο θεωρητική στο σχολείο, αλλά να υπάρχει παράλληλη πρακτική στις επιχειρήσεις. Οι ξένοι έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα, ας δούμε πώς τα καταφέρνουν αυτοί.
• Ένα θέμα που ταλανίζει τις δυο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, είναι ο έλεγχος των διδασκόντων, προκειμένου να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν την εξέλιξη της επιστήμης τους. Επ’ αυτού υπάρχει η μεγάλη κόντρα των συνδικάτων, που δεν συναινούν σε καμιά περίπτωση. Προς αντιμετώπιση του υπαρκτού προβλήματος συγκροτείται στο Υπουργείο «Σώμα Τεκμηρίωσης». Αυτό αποτελείται από τόσα άτομα, όσοι είναι κι οι κλάδοι, που διδάσκονται στα σχολεία. Δηλαδή, Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών κ.ο.κ Ο καθένας από αυτούς παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης του από το Διαδίκτυο και ύστερα ανά δίμηνο, τρίμηνο μοιράζει το υλικό με πρόσθετες πληροφορίες στους αντίστοιχους διδάσκοντες κάθε κλάδου. Έτσι, αυτοί πληροφορούνται ανελλιπώς και διαρκώς τις εξελίξεις της επιστήμης τους.
• Η εισαγωγή στα πανεπιστήμια γίνεται ,βάσει του βαθμού του απολυτηρίου. 80% ρυθμίζεται από το Υπουργείο παιδείας και 20% από τα ΑΕΙ. Εάν σε κάποιον κλάδο υπάρχουν υπεράριθμοι, αυτοί που δεν εισάγονται, δεν απορρίπτονται, αλλά παραμένουν στη λίστα και κερδίζουν κάποιο bonus για την επόμενη χρονιά.
• Για την Α΄βάθμια και Β΄βάθμια εκπαίδευση συγκροτείται 10 μελές Ειδικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από 3 εκπροσώπους της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας (ΔΟΕ), 3 εκπροσώπους των καθηγητών της Μέσης (ΟΛΜΕ) και 4 εκπροσώπους των ΑΕΙ, που εκλέγει η Σύνοδος των Πρυτάνεων. Αυτό το σώμα είναι συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Παιδείας, το οποίο παρακολουθεί , εποπτεύει και συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για όλα τα θέματα των πρώτων δύο βαθμίδων. Η θητεία του είναι τετραετής.

Τα πανεπιστήμια

Τα ΑΕΙ μας έχουν δεχθεί κατά καιρούς άδικη κριτική, γιατί το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από άριστους επιστήμονες, με βαθιές σπουδές, κύρια στα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ως εκ τούτου η αναδιοργάνωση προχωρεί ως εξής :
• Οι διδάσκοντες κάθε Τμήματος συζητούν και κατεβάζουν τις ιδέες τους, ως προς τη λειτουργία του πανεπιστημίου τους. Μετά ένα μήνα, ένας εκπρόσωπος από κάθε Τμήμα παίρνει μέρος στη Συνέλευση των Τμημάτων, όπου ανταλλάσσονται οι απόψεις. Στη συνέχεια ένας εκπρόσωπος από κάθε ΑΕΙ με κωδικοποιημένα τα συμπεράσματα του δικού του ιδρύματος, παίρνει μέρος στη Συνέλευση όλων των εκπροσώπων των ΑΕΙ (25 ή 30) , οι οποίοι για δυο μήνες συζητούν όλα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των πανεπιστημίων μας. Τα πορίσματα που θα βγουν μεταφέρονται στη Σύνοδο των Πρυτάνεων και από εκεί στο Υπουργείο. Το σώμα αυτό των πανεπιστημίων αλλάζει κάθε τριετία .
• Άλλες απλές αλλαγές, αλλά υψίστης σημασίας : εισάγεται το Προ-δίπλωμα στα μέσα των σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν πάρει ο φοιτητής το Προδίπλωμα, δεν μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα του διπλώματος. Φοιτητής που προσέρχεται στις εξετάσεις ενός μαθήματος και κοπεί τρεις φορές, παίρνει τα παπούτσια του στο χέρι και πάει σπίτι του. Τελεία και παύλα.

Κεντρική Πρόταση

Ο πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα διακρίθηκε σε τρεις σπουδαίους τομείς : Τη φιλοσοφία, τη δημοκρατία και τον Ολυμπισμό / αθλητισμό.
Έτσι προτείνεται η δημιουργία των εξής Ανωτάτων Σχολών, στις οποίες θα διδάσκουν διεθνείς προσωπικότητες (οι καλύτεροι) και στην αγγλική γλώσσα. Ιδρύεται :

• Διεθνής Ανώτατη Σχολή της Επιστήμης της Φιλοσοφίας,
• Διεθνής Ανώτατη Σχολή της Επιστήμης της Δημοκρατίας,
• Διεθνής Ανώτατη Σχολή Ολυμπισμού της Αθλητικής Επιστήμης.
Όμως επειδή η Ορθοδοξία ξεκίνησε από την ελληνική ανατολική εκκλησία και ουσιαστικά εκπροσωπείται από την Ελλάδα, και καθόσον η Σχολή της Χάλκης είναι κλειστή δεκαετίες τώρα, προτείνεται η ίδρυση της
• Διεθνούς Ανώτατης Σχολής της επιστήμης της Ορθοδοξίας, που θα είναι πολλές βαθμίδες πιο ψηλά από τις θεολογικές σχολές των ΑΕΙ.

Οι δυο πρώτες έχουν έδρα την Αθήνα, η τρίτη τον Πύργο της Ηλείας, αλλά και ουσιαστικά την Αθήνα, ενώ η τέταρτη τη Θεσσαλονίκη.
Αν ιδρυθούν αυτές οι σχολές τότε η Ελλάδα εισέρχεται πάλι, «εν μια νυκτί» στην κορυφή του παγκόσμιου πολιτισμού.

Ο χώρος εδώ δεν μας επιτρέπει να πάμε σε λεπτομέρειες, αλλά εντούτοις θα κάνουμε την πρόταση όπως χειριστεί το θέμα προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης. Προς τούτο, ας «κλέψει» λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του , για να δει κι αυτήν την υπόθεση , ειδάλλως μπορεί να πάει η πρόταση στράφι.

Δείτε επίσης
Γνώμες
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk