Παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 28 Αυγούστου, αλλά με ταυτόχρονο «ψαλίδι» στον ανώτατο αριθμό δόσεων που μπορούν να εξοφλήσουν οι πολίτες τον πρόσθετο φόρο αποφασίζει το υπουργείο Οικονομικών.

Με δεδομένο ότι μέχρι την περασμένη Παρασκευή 24 Ιουλίου δεν είχαν υποβληθεί 1.500.000 φορολογικές δηλώσεις (σε σύνολο περίπου 6.450.000) δόθηκε νέα παράταση. Ωστόσο, όσοι υποβάλλουν το Ε1 μέσα στον Αύγουστο θα κληθούν στο τέλος Αυγούστου να πληρώσουν δύο μηνιαίες δόσεις (από τις οκτώ που ισχύει), δηλαδή και εκείνη που θα πλήρωναν κανονικά στις 31 Ιουλίου.

«Το Βήμα της Κυριακής» παρουσιάζει τα βασικά σημεία και τις «παγίδες» των φορολογικών δηλώσεων όπως τα έχουν καταγράψει εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα φορολογίας της Grant Thornton Ελλάδος. Το βασικό στοιχείο είναι ότι εφέτος οι φορολογούμενοι έχουν για πρώτη φορά υποχρέωση να δηλώσουν όχι μόνο ότι κατέχουν περιουσία (ακίνητα ή καταθέσεις κ.λπ.) στην αλλοδαπή αλλά και τη συγκεκριμένη χώρα (κωδικοί 029-030).

1  Δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων. Οσοι έχουν υποβάλει δήλωση και θέλουν να κάνουν κάποια διόρθωση μπορούν χωρίς κανένα πρόστιμο μέχρι και την καταληκτική προθεσμία υποβολής αρχικών δηλώσεων (τέλος Ιουλίου).

2  Αναδρομικά συντάξεων. Υποχρεωτικά η δήλωση γίνεται χειρόγραφα για έτη από το 2014 και πίσω. Για το 2015 και επόμενα έτη η υποβολή τροποποιητικών για συντάξεις γίνεται ηλεκτρονικά. Ωστόσο η εμπρόθεσμη υποβολή είναι μέχρι 31/12.

3  Αποδείξεις για αφορολόγητο. Για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν εφέτος ισχύει η εξής κλίμακα: Εως 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα συντελεστής 10%, για το κλιμάκιο εισοδήματος από 10.000 έως 30.000 ευρώ 15% και για κλιμάκιο εισοδήματος άνω των 30.000 ευρώ 20%. Από το 2020 (δηλαδή για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2021) προβλέπεται σταθερό ποσοστό 30% και μέχρι τις 20.000 ευρώ δαπανών κατ’ έτος.

4 Εξαιρέσεις: Από την υποχρέωση εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα εξαιρούνται φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης και όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

5 Φιλοξενία: Πρέπει να δηλωθεί τόσο από τον φιλοξενούμενο όσον και από τον φιλοξενούντα.

6 Τα δίδακτρα για σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης αποτελούν τεκμήριο. Οχι όμως οι παιδικοί σταθμοί, πανεπιστήμια, κολέγια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, τα ΙΕΚ, τεχνικές σχολές.

7 Χωριστές δηλώσεις: Στις περιπτώσεις έγγαμων που έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης και ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία, συμπληρώνει τον κωδικό 801 με τον ΑΦΜ του συζύγου και τον κωδικό 092 που αφορά τη φιλοξενία, επιλέγοντας την ένδειξη που έχει προστεθεί «συνοίκηση με σύζυγο».