Πρόσκληση υποβολής καινοτόμων προτάσεων σε φορείς του δημοσίου, της κοινωνίας των πολιτών αλλά και μεμονωμένους πολίτες απευθύνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αντικείμενο την Ανοικτή Διακυβέρνηση μέσω του «Μαραθώνιου συνδημιουργίας» OGP Greece Ideathon.

Τι είδους ανοιχτά δεδομένα χρειαζόμαστε για τη βελτίωση της ποιότητας κάθε είδους δημόσιων υπηρεσιών και την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου; Με ποιά εργαλεία και διαδικασίες μπορούμε να ενισχύσουμε την πολιτική ακεραιότητα και την λογοδοσία; Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη δημόσια συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων; Ποιές θεωρείτε ότι είναι οι επόμενες καίριας σημασίας παρεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν προσεχώς στο κομμάτι της ψηφιοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών;

Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία καλούνται πολίτες και φορείς να τοποθετηθούν,  στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Open Government Partnership (OGP).

Η Open Government Partnership είναι μια παγκόσμια πολυμερής πρωτοβουλία συνεργασίας κυβερνήσεων και κοινωνίας πολιτών με στόχο μια πιο διαφανή, συμμετοχική και υπεύθυνη διακυβέρνηση, προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των πολιτών, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει 3 Εθνικά Σχέδια Δράσης. Στόχος του OGP Greece Ideathon, είναι η βελτίωση του 4ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση 2019-2021, με ορίζοντα υλοποίησης έως το φθινόπωρο του 2021 και εστίαση στα Ανοιχτά Δεδομένα.

Στο τέλος Αυγούστου θα ανακοινωθεί επίσημα το αναθεωρημένο 4ο Σχέδιο Δράσης για τα Ανοιχτά Δεδομένα, με βάση τις νέες δεσμεύσεις που θα έχουν προκύψει από το OGP Greece Ideathon και θα αποσταλεί στην παγκόσμια πρωτοβουλία OGP.

Το πλήρες πρόγραμμα του OGP Greece Ideathon βρίσκεται στο  https://covidhackgr.gov.gr/ogp/.