Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) ενέκρινε την Τρίτη τις λεπτομέρειες του νέου Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυοδοσίας για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού.

Το νέο Πανευρωπαϊκό Ταμείο σε συνεργασία με τις κατά τόπους τράπεζες και εθνικούς οργανισμούς, ανοίγει τον δρόμο για να αυξηθεί η υποστήριξη προς μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, παρέχοντας έως και 200 δισ. ευρώ επιπρόσθετων χρηματοδοτήσεων.

Το νέο Ταμείο έρχεται να προστεθεί στο αρχικό πακέτο χρηματοδότησης για την πανδημία που είχε ανακοινωθεί από την ΕΤΕΠ τον Μάρτιο, μεγέθους έως 40 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η ΕΤΕΠ θα διαθέσει 5 δισ. ευρώ για επενδύσεις στον χώρο της υγείας. Πρόκειται για κονδύλια για την ενίσχυση των υποδομών και επίσης για την έρευνα και την ανάπτυξη θεραπειών και εμβολίων. Τέλος, περί τα 5,2 δισ. ευρώ θα διατεθούν μέσω της «Team Europe» για υποστήριξη προγραμμάτων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.