Στη νέα φάση που εισέρχεται η κοινωνία μας με την άρση του lockdown, είναι εκ των ων ουκ άνευ να αλλάξουν προς το αποτελεσματικότερο και οι αντίστοιχες πρακτικές στήριξης των εισοδημάτων και της απασχόλησης, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο τελευταίο δελτίο του για την ελληνική οικονομία.
Σύμφωνα με τον ΣΕΒ,  η στήριξη των επιχειρήσεων, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με βάση τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο ανήκουν (ΚΑΔ), αφενός περιορίζει τον κύκλο των πληττόμενων επιχειρήσεων, ενώ, σε μερικές περιπτώσεις, έχει ως αποτέλεσμα και την αυθαίρετη επιλογή κλάδων προς στήριξη, και αφετέρου δεν λαμβάνει υπόψη τον βαθμό κατά τον οποίο πλήττονται.
Ως εκ τούτου, ο ΣΕΒ προτείνει να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο της κάμψης του κύκλου εργασιών, με τη στήριξη να διαφοροποιείται ανάλογα με τις διακυμάνσεις του κύκλου εργασιών μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ τα μέτρα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ρευστότητας και στη μείωση του μισθολογικού κόστους, παράμετροι ιδιαίτερα σημαντικοί για τη βιωσιμότητα και των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας.
Όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ, η άρση του lockdown δεν σημαίνει αυτόματη επιστροφή στην κανονικότητα. Συνεπώς, η στήριξη θα πρέπει να μεταβάλλεται ανάλογα με το ρυθμό που ο κύκλος εργασιών επιστρέφει στην κανονικότητα. Επίσης, στη νέα αυτή φάση, η στήριξη της απασχόλησης, σύμφωνα πάντα με τον ΣΕΒ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επιδότηση της απώλειας εισοδήματος των εργαζομένων, που θα απασχολούνται με βελτιούμενες συνθήκες εργασίας όσο θα περνά ο καιρός, και όχι στην επιδότηση της αναστολής εργασίας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, μέχρι το τέλος του έτους.
Με δεδομένο, δε, ότι η άρση του lockdown δεν σημαίνει και επαναφορά του κύκλου εργασιών στα προ κρίσης επίπεδα, η στήριξη των επιχειρήσεων με κριτήριο τη μεταβολή του κύκλου εργασιών θα χρειαστεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο, σε πρώτη φάση μέχρι το τέλος του 2020, όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ.
Σε διαφορετική περίπτωση, θα προκύπτουν δυσκαμψίες που δεν επιτρέπουν την ομαλή προσαρμογή της οικονομίας στην ύφεση που είναι δεδομένη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΣΕΒ και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενος νέος κύκλος της πανδημίας εντός του 2020, η ύφεση στην οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα για το έτος που διανύουμε θα κυμανθεί μεταξύ -4% και -7%, ενώ -με τις ίδιες υποθέσεις- για το 2021 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης +6% έως +9%. Έτσι, στη διετία 2020-2021, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί ετησίως κατά μέσο όρο σε περίπου +2% (με την προϋπόθεση ότι η πανδημία του COVID-19 θα έχει, σε μεγάλο βαθμό, ελεγχθεί μέχρι τις αρχές του 2021). Σε αυτό το σενάριο, η ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης προς το +3% το 2022 θα πρέπει να θεωρείται εφικτή.