Μητρώο μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, δημιουργείται με τροπολογία της κυβέρνησης που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την Πολιτική Προστασία.

Στο μητρώο αυτό καταχωρούνται τα μέλη, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ η εγγραφή των ανωτέρω προσώπων στο Μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για την δραστηριοποίησή τους στην Ελλάδα όσο και για τη συνεργασία τους με τους φορείς του Δημοσίου.

Ακόμα τίθεται αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας οι ΜΚΟ που έχουν εγγραφεί ή εκκρεμεί αίτηση εγγραφής τους στο Μητρώο θα πρέπει να προβούν στην διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης των μελών, υπαλλήλων και συνεργατών τους.

Όσον αφορά την κατασκευή δομών κράτησης (Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης), με την ρύθμιση εξειδικεύεται η διαδικασία αδειοδότησης, χωροθέτησης και κατασκευής τους σε ακίνητα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή ΟΤΑ σε κοινόχρηστους χώρους, χερσαίες ζώνες λιμένων κατά παρέκκλιση κάθε πολεοδομικής ή άλλης διάταξης.

Επίσης, προβλέπεται ότι για την εγκατάσταση των Κέντρων αυτών επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση στρατοπέδων με μίσθωμα στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή χωρίς αντάλλαγμα και κατά παρέκκλιση πολεοδομικών διατάξεων.