Το μετασχηματισμό της Eurobank που θα τις επιτρέψει να προχωρήσει σε τιτλοποίηση κόκκινων δανείων 7,50 δισ. ευρώ με χρήση μέρους του κεφαλαιακού της αποθέματος, χωρίς να ενεργοποιηθεί ο νόμος για την αναβαλλόμενη φορολογία, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας την Παρασκευή.

Μετά την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης, με χρήση και του σχεδίου κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής, ο δείκτης καθυστερήσεων της τράπεζας θα είναι ο χαμηλότερος στην Ελλάδα, υποχωρώντας στα επίπεδα του 16% περίπου από 29% στο τέλος του 2019.

Όπως τόνισε στην ομιλία του προς τους μετόχους ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, μέσω του εταιρικού της μετασχηματισμού η Eurobank θα αποκτήσει την ισχυρότερη θέση στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, επιταχύνοντας την εξυγίανση του ισολογισμού της.

Και πρόσθεσε πως ο μετασχηματισμός του ομίλου είναι προς το συμφέρον όλων, καθώς με αυτόν η Eurobank θα κάνει πράξη τη δέσμευσή της να υπηρετήσει τους μετόχους, τους εργαζόμενους, το κοινωνικό σύνολο και την οικονομία.

Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί ένα νέο σχήμα, υπό το διακριτικό τίτλο Eurobank Holding, που θα ελέγχει τη νέα Eurobank και οχήματα μέσω των οποίων θα τιτλοποιηθούν τα κόκκινα δάνεια.

Σύμφωνα με τον κ. Καραβία, με την τιτλοποίηση Cairo, συνολικού ύψους 7,50 δισ. ευρώ, θα εγκαινιαστεί η λειτουργία του σχεδίου εγγυήσεων Ηρακλής, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των ομολόγων μεσαίων και χαμηλής διαβάθμισης που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της συναλλαγής, θα διατεθούν τον ερχόμενο Ιούνιο σε επενδυτές και μετόχους.

Ως ημερομηνία μετασχηματισμού του ομίλου έχει οριστεί η 30ή Ιουνίου. Η νέα εταιρεία συμμετοχών καθώς και η τράπεζα θα έχουν το ίδιο διοικητικό συμβούλιο με τις ίδιες αμοιβές, την ίδια έδρα και τα ίδια όργανα διοίκησης που προβλέπονται από το νόμο.