Στα ύψη τα ενοίκια σε όλο το λεκανοπέδιο λόγω Airbnb αλλά και της περιορισμένης προσφοράς σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση.

Παράλληλα, αυτή την εποχή τα ενοίκια αυξάνονται αρκετά στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις κοντά σε πανεπιστήμια, καθώς οι φοιτητές και οι γονείς τους αναζητούν στέγη κοντά στη σχολή που θεωρούν ότι θα έχουν εισαχθεί…

Πηγή: onetv.gr