Ερχονται σαρωτικές αλλαγές στα Πανεπιστήμια.

Αμερικανικό μοντέλο στην ανώτατη εκπαίδευση: τα πανεπιστήμια αυτονομούνται ενώ θα δίνεται η δυνατότητα αύξησης των πηγών χρηματοδότησής τους μέσω δωρεών ή άλλων πηγών.

Πηγή: onetv.gr