Τις εννέα προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα ανάλυσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννης Στουρνάρας.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένει ότι η οικονομική δραστηριότητα θα παραμείνει σε θετική αναπτυξιακή τροχιά, με ρυθμό μεγέθυνσης 1,9% το 2019 και 2,1% το 2020.

Ο διοικητής της ΤτΕ περιέγραψε τις εννέα προϋποθέσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα:

  • Μείωση του υψηλού ποσοστού ΜΕΔ.
  • Μείωση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα από 3,5% του ΑΕΠ σε 2,2% του ΑΕΠ έως το 2022 και αλλαγή του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής.
  • Διεύρυνση του πεδίου συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της αποδοτικότητας των δημόσιων επιχειρήσεων.
  • Επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
  • Εφαρμογή πιο στοχευμένης πολιτικής για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
  • Ευελιξία στην αγορά εργασίας και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών.
  • Διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των θεσμών.
  • Ενίσχυση του «τριγώνου της γνώσης» (εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία) και του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας.