Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννης Στουρνάρας για την ανάγκη άμεσης προσέλκυσης επενδύσεων και επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων.

Στην έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2018-2019 της ΤτΕ προβλέπεται ανάπτυξη που δεν θα ξεπεράσει το 1,9% του ΑΕΠ, ενώ όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, δεν θα υπερβεί το 2,9% έναντι 3,5% του ΑΕΠ.

Προβλέψεις που καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική, κατά την ΤτΕ, τη μείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα σε συνεννόηση με τους θεσμούς.

Την ίδια στιγμή, χτυπά «καμπανάκι» σχετικά με τις πρόσφατες παροχές της κυβέρνησης τονίζοντας ότι το εν λόγω πακέτο κοστίζει ακριβά και θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί για το πρωτογενές πλεόνασμα του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον, η κεντρική τράπεζα τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις, ώστε να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και να διασφαλιστεί η επίτευξη ταχύτερων ρυθμών ανάπτυξης, καθώς και να αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις, «οι οποίες περιορίστηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια», και να επιταχυνθούν οι ιδιωτικοποιήσεις, «καθώς αυτές ενθαρρύνουν την ανάληψη πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων».

Τα «κόκκινα» δάνεια

Οι τράπεζες σημείωσαν πρόοδο ως προς τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Ειδικότερα, στο τέλος Μαρτίου 2019 τα ΜΕΔ ανήλθαν σε 80 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά περίπου 1,8 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου 2018 και κατά περίπου 27,2 δισ. ευρώ έναντι του Μαρτίου 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο ΜΕΔ. Η υποχώρηση του αποθέματος των ΜΕΔ το α’ τρίμηνο του 2019 οφείλεται κυρίως σε διαγραφές ύψους 0,9 δισεκ. ευρώ και πωλήσεις ύψους 0,8 δισεκ. ευρώ, ενώ σημαντικού ύψους πωλήσεις ΜΕΔ έχουν ήδη δρομολογηθεί για να υλοποιηθούν εντός του έτους.

Όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους για τη μείωση των ΜΕΔ, στόχος είναι ο δείκτης ΜΕΔ να έχει διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε επίπεδα κάτω του 20% στο τέλος του 2021. Συνολικά, έχει συντελεστεί πρόοδος ως προς τη μείωση του ποσοστού των ΜΕΔ, ωστόσο οι ρυθμοί μείωσης δεν αρκούν ώστε να επιτευχθεί σύντομα σύγκλιση του δείκτη ΜΕΔ προς τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, που στο τέλος του 2018 διαμορφώθηκε σε 3,2%. Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ότι απαιτείται μια αποφασιστική και συστημική λύση στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες των ίδιων των τραπεζών