Ενστάσεις και προβληματισμούς διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την κυβερνητική πρόταση για την πρώτη κατοικία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, αν το σύστημα δεν λειτουργήσει καλά, υπάρχει κίνδυνος οι τράπεζες να είναι λιγότερο πρόθυμες να χορηγήσουν δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις, όταν  θα δίνουν πρώτη κατοικία ως εγγύηση. Επιπλέον, αναφορικά με τα επιχειρηματικά δάνεια, θα μειωθούν τα κίνητρα των δανειοληπτών για προσφυγή  σε ρύθμιση άλλων οφειλών τους (πχ εφορία και εισφορές) μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Παράλληλα, η Κομισιόν σημειώνει ότι το σχήμα προστασίας είναι ανοικτό και σε δημόσιους υπαλλήλους που δεν έλαβαν δάνειο από τράπεζα, αλλά από δημόσιο ταμείο με προνομιακούς όρους, κάτι που σύμφωνα με την Επιτροπή μπορεί να έχει επιπλοκές σε ό,τι αφορά την κουλτούρα πληρωμών.

Για τη χρηματοδότηση από το κράτος σημειώνεται ότι κατά μέσο όρο θα κινηθεί στο 30%. Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 150 εκατ. ευρώ για φέτος και  200 εκατ. ευρώ ετησίως στη συνέχεια. Η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά, καθώς οι υφιστάμενες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αβεβαιότητες με ό,τι αφορά τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι λειτουργική έως τα τέλη του μήνα και θα λειτουργήσει και για το φιλτράρισμα των αιτήσεων προστασίας με βάση τον νόμο Κατσέλη. Σημειώνεται μάλιστα χαρακτηριστικά ότι αν εφαρμοστεί σωστά, θα βοηθήσει τα δικαστήρια να ανακαλύψουν περιπτώσεις κατάχρησης. Η Κομισιόν επεσήμανε ότι σε περίπτωση αποτελεσματικής λειτουργίας της εν λόγω πλατφόρμας, θα μπορούσε επί της αρχής να υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός αναδιάρθρωσης δανείων.

Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο σχήμα έχει προοπτική για στήριξη της αναδιάρθρωσης των NPLs. Κρούει, ωστόσο, τον κώδωνα του κινδύνου  για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πειθαρχία στις πληρωμές.

Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη άμεσης επίλυσης των εκκρεμών τεχνικών ζητημάτων. Η εφαρμογή θα χρειαστεί να παρακολουθείται στενά, σε όρους λειτουργικότητας, επίπτωσης στα κεφάλαια των τραπεζών, επίπτωσης στην επιβολή και στις δικαστικές διαφορές, καθώς και στα δημοσιονομικά κόστη της επιδότησης.

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα ενημερώνουν για την εφαρμογή του προγράμματος και για πιθανές ανησυχίες στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, ενώ η Αθήνα  πρέπει να δεσμευτεί  να μην παραταθεί η διάρκεια ή το πεδίο εφαρμογής του νέου προγράμματος. Θα πρέπει επίσης να προχωρήσουν σε διορθωτικές ενέργειες και όσον αφορά στη νομοθεσία, εφόσον προκύψουν προβλήματα στην εφαρμογή ή νομικά ζητήματα με το πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι για την εφαρμογή του νέου πλαισίου, απαιτείται η έγκριση της Κομισιόν για την κρατική ενίσχυση.  Η μεταρρύθμιση του νόμου Κατσέλη, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2019.