ΣτΕ: Συζητήθηκε η νομιμότητα έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας συζητήθηκε η αίτηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, μελών του Συλλόγου αυτού, αλλά και υπάλληλων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Η νομιμότητα έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ) απασχόλησε σήμερα το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας συζητήθηκε η αίτηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, μελών του Συλλόγου αυτού, αλλά και υπάλληλων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Οι προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση (7.8.2012) με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας και διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ.

Υπενθυμίζεται ότι με το νόμο 3832/2010 καταργήθηκε η Γενική Γραμματεία Εθνικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, η οποία υπαγόταν στο υπουργείο Οικονομικών και οι αρμοδιότητές της και το προσωπικό της στο σύνολό τους, μεταφέρθηκαν στην ΕΛΣΤΑΤ, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει, μεταξύ των άλλων, ότι είναι αντίθετη στο άρθρο 101 του Συντάγματος η μετατροπή της ΕΛΣΤΑΤ ως ανεξάρτητης Αρχής, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα.

Ακόμη, υποστηρίζεται ότι πριν την έκδοση του κανονισμού, δεν προηγήθηκε συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.

Από την πλευρά της η ΕΛΣΤΑΤ αμφισβητεί το έννομο συμφέρον των προσφευγόντων.

Ο εισηγητής της υπόθεσης, σύμβουλος Επικρατείας Γεώργιος Τσιμέκας, έθεσε θέμα αρμοδιότητας του Τμήματος που πρέπει να δικάσει την εν λόγω αίτηση.

Τέλος, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk