Βρήκε το δρόμο για τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αλλάζει το τοπίο στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, βγάζοντας τους εκπαιδευτές εκτός οχήματος και εισάγοντας σύστημα καταγραφής της διαδικασίας μέσω καμερών και μικροφώνων. Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου δίνουν τη δυνατότητα οδήγησης στους 17χρονους με συνοδό, ενώ υποχρεώνουν τους άνω των 74 ετών σε ανανέωση της άδειας οδήγησης, μέσω διαδικασίας απέναντι στην οποία οι εξεταστές έχουν ήδη εκφράσει πολλές επιφυλάξεις.

Παράλληλα, η κατάθεση του σχεδίου νόμου αναμένεται να ανάψει και πάλι το πράσινο φως στη διενέργεια των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών που έχουν παγώσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας πάνω από τρεις μήνες. Κλειδί αποτελεί η ρύθμιση με την οποία δίνεται αναδρομικά από την 1η Μαΐου 2018 και μέχρι τρεις μήνες από την θέση σε ισχύ του σχεδίου νόμου, η μηνιαία αποζημίωση ύψους 240 ευρώ στους εξεταστές, που διενεργούν τις εξετάσεις μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας τους.

Η αποχή των υπαλλήλων στην πλειοψηφία των Περιφερειών της χώρας έχει ταλαιπωρήσει τους υποψήφιους, αλλα και τους εκπαιδευτές. Μάλιστα, το ζήτημα της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων είναι ένα σήριαλ που επαναλήφθηκε αρκετές φορές για πάνω από 2,5 χρόνια.

Επιλογή εξεταστή με ηλεκτρονική κλήρωση

Όμως, με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, η διενέργεια των εξετάσεων γίνεται κύριο και αποκλειστικό έργο των εξεταστών. Ο αριθμός των εξεταστών θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Η επιλογή τους θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Το ηλεκτρονικό σύστημα θα κάνει το «μαρσάρισμα» εξεταστή-υποψηφίου για κάθε στάδιο της δοκιμασίας αμέσως πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Στο σχέδιο νόμου, με τίτλο «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις», προβλέπεται, πέρα της θεωρητικής εξέτασης, μια δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς δύο σταδίων, χωρίς την παρουσία του επαιδευτή μέσα στο όχημα. Αρχικά, ο υποψήφιος δοκιμάζεται ως προς τις γνώσεις και τις δεξιότητες οδήγησης κι εφόσον «περάσει» τότε προχωρά στις ειδικές δοκιμασίες.

Real time καταγραφή και εξέταση χωρίς κινητά

Η δοκιμασία προσόντων γίνεται με τα κατάλληλα, βάλει των προβλέψεων του νομοσχεδίο, εκπαιδευτικά οχήματα των σχολών. Αυτά θα πρέπει να διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο και σύστημα καταγραφής με κάμερες και μικρόφωνα, που θα καταγράφουν ευκρινώς όλους τους χώρους του οχήματος και θα μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο την εξέταση στο Κέντρο Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι προδιαγραφές και οι όροι τοποθέτησης του οπτικοακουστικού εξοπλισμού θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εντός 4μήνου από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Οι καταγραφές, που θα μεταφορτώνονται την ίδια ημέρα στο πληροφοριακό σύστημα, θα αξιοποιούνται για την αξιολόγηση εξεταστών και εκπαιδευτών. Για να θεωρείται αδιάβλητη η καταγραφή των σταδίων εξέτασης, θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις: δημιουργία κλωβούς διακοπής ασύρματης επικοινωνίας, απενεργοποίηση κινητών, άλλων συσκευών ή μέσων που μπορούν να καταστήσουν διαβλητή τη διαδικασία ή να εμποδίσουν τη θεωρητική εξέταση.

Η μη ενεργοποίηση της καταγραφής ακυρώνει όλη τη διαδικασία, ενώ η ελλιπής μετάδοση στοιχείων συνιστά πολύ σοβαρή παράβαση. Η αξιολόγηση εξεταστών και εκπαιδευτών μέσω των καταγραφών θα γίνεται εντός 5 ημερών προκειμένου να οριστικοποιείται το αποτέλεσμα και να χορηγείται ή όχι η άδεια οδήγησης.

Οι ειδικές δοκιμασίες του δεύτερου σταδίου, που καθορίζονται στο άρθρο 7, διενεργούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή πίστες οδήγησης.

Επίσης, το σχέδιο νόμου προβλέπει για τους παραβάτες εξεταστές κι εκπαιδευτές, αναλόγως με τη σοβαρότητα της παράβασης, διοικητικές ή/και οικονομικές κυρώσεις, που φτάνουν και τις 6.000 ευρώ.

Εξέταστρα 15 ευρώ

Τα εξέταστρα που καλούνται να πληρώσουν οι υποψήφιοι για το σύνολο των δοκιμασιών ανέρχονται σε 15 ευρώ, εκ των οποίων το 1/3 διατίθεται στην περιφέρεια που διενεργούνται οι εξετάσεις, για την κάλυψη όλων των αναγκών της διαδικασίας.