• Αναζήτηση
 • Ποια «μπλοκάκια» απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ

  Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι σε περίπτωση αλλαγής επαγγέλματος ισχύει νέα πενταετής απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος

  Απόφαση ευνοϊκή για δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους με «μπλοκάκι», μικρομεσαίους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας ότι σε περίπτωση αλλαγής επαγγέλματος ισχύει νέα πενταετής απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος.

  Με βασικό άξονα τον νόμο 3986/2011, ο οποίος προβλέπει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά την πρώτη πενταετία της δραστηριότητάς τους απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο «αποδόμησε» τη σχετική εγκύκλιο (ΠΟΛ1223/2011), επισημαίνοντας ότι συγκρούεται με τις διατάξεις του νόμου, καθώς και ότι μέσω αυτής εισάγονται πρωτογενείς νομοθετικές ρυθμίσεις.

  Το Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σαρπ και εισηγητή τον πάρεδρο Αντώνιο Φοβάκη, με την υπ΄ αριθμ. 89/2019 πιλοτική απόφασή του (νόμος 3900/2010) έκρινε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είχαν προβεί κατά το παρελθόν σε έναρξη εργασιών, σε επάγγελμα διαφορετικό από αυτό που ασκούν τώρα, και εν συνεχεία διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εξαιρούνται επί πενταετία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος όσον αφορά την άσκηση του νέου επαγγέλματός τους. Ανεξαρτήτως του αν ο επαγγελματίας είχε συμπληρώσει 5 χρόνια άσκηση της αρχικής επαγγελματικής του δραστηριότητας.

  Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι σε περίπτωση που γίνει διακοπή της άσκησης επαγγέλματος πριν από την συμπλήρωση της 5ετίας και αμέσως μετά γίνει νέα έναρξη εργασιών στο ίδιο επάγγελμα, ο χρόνος διακοπής δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της πενταετίας.

  Αφετηρία για την απόφαση αυτή στάθηκε περίπτωση δικηγόρου, ο οποίος το Φεβρουάριο του 2007 έκανε έναρξη εργασιών ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την παροχή επιχειρηματικών σύμβουλων και συμβουλών διαχείρισης, και έξι μήνες μετά έκανε διακοπή εργασιών επιτηδευματία. Το 2015 προέβη σε νέα έναρξη επιτηδεύματος, με αντικείμενο την δικηγορία.

  Κατά τα δύο πρώτα έτη της δικηγορίας του επιβλήθηκε τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή στην πράξη προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, η οποία απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk