• Αναζήτηση
 • Ζουράρις για Συμφωνία Πρεσπών: «Εκείνοι θα έχουν το όνομα και εμείς το παρατσούκλι»

  Ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων μιλώντας στον ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε ότι θα ψηφίσει «όχι» στην Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και σε πρόταση μομφής της Νέας Δημοκρατίας

  Ï âïõëåõôÞò ôùí ÁÍÅË Êùíóôáíôßíïò ÆïõñÜñéò ìéëÜåé áðü ôï âÞìá ôçò ïëïìÝëåéáò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõæÞôçóçò åðß ôùí Ðñïãñáììáôéêþí Äçëþóåùí ôçò ÊõâåñíÞóåùò óôç ÂïõëÞ, Ôñßôç 6 Ïêôùâñßïõ 2015. Óõíå÷ßæåôáé óÞìåñá êáé áýñéï ç áíÜãíùóç ôùí ðñïãñáììáôéêþí äçëþóåùí ôçò êõâÝñíçóçò, ìå ôïðïèåôÞóåéò õðïõñãþí êáé âïõëåõôþí, ìåôÜ ôç ÷èåóéíïâñáäéíÞ åíáñêôÞñéá ïìéëßá ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá. Ç äéáäéêáóßá ïëïêëçñþíåôáé ôá ìåóÜíõ÷ôá ôçò ÔåôÜñôçò, ïðüôå ç êõâÝñíçóç ëáìâÜíåé øÞöï åìðéóôïóýíçò ìå öáíåñÞ ïíïìáóôéêÞ øçöïöïñßá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

  Σταθερός στην άποψη του να καταψηφίσει την Συμφωνία των Πρεσπών μένει ο Κώστας Ζουράρις.

  Ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων μιλώντας στον ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε ότι θα ψηφίσει «όχι» στην Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και σε πρόταση μομφής της Νέας Δημοκρατίας.

  «Ανήκω στο κοινοβουλευτικό έργο των ΑΝΕΛ, στα εσωτερικά τους δεν έχω πάει ποτέ», είπε σχετικά με τις σχέσεις του με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ενώ ανέφερε ότι «είχαμε πει ότι θα ψηφίσουμε τα φιλολαϊκά μέτρα και μετά θα πάμε στη διάλυση των ΑΝΕΛ».

  Αναφορικά με το ζήτημα του Σκοπιανού επανάλαβε τη διαφωνία του «με την σύνθετη ονομασία που περιέχει τον όρο Μακεδονία» τονίζοντας: «Η Μακεδονία είναι μία και είναι μοναδική, το άλλο είναι αποτέλεσμα μαζικής εισβολής», απάντησε κληθείς να σχολιάσει σχετική δήλωση του Νίκου Φίλη και τόνισε πως «εκείνοι θα έχουν το όνομα και εμείς το παρατσούκλι».

  Ερωτηθείς για το αν θα τηρήσει τη γραμμή των ΑΝΕΛ για στήριξη της πιθανής πρότασης μομφής της Νέας Δημοκρατίας, στην περίπτωση που αυτή αφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών επανέλαβε ότι θα καταψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ θα κάνει το ίδιο και στην πρόταση μομφής που πιθανώς θα καταθέσει η ΝΔ.

  Πολιτική
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Κι όλα μοιάζουν… παραμύθι Η λεπτεπίλεπτη μελαχρινή γυναίκα περπατάει με αργά, νωχελικά βήματα. Τα μαύρα πλούσια μαλλιά της μόλις που αγγίζουν το κόκκινο... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk