• Αναζήτηση
 • SYRIZA, ND clash over Prespa Agreement, economy, MPs switching parties

  Mitsotakis and centre-left Movement for Change leader Fofi Gennimata, in turn, blasted the government regarding the over-taxation

  ÓõæÞôçóç åðß ôçò ðñïôÜóåùò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ãéá ðáñï÷Þ øÞöïõ åìðéóôïóýíçò óôçí ÊõâÝñíçóç, óýìöùíá ìå ôá Üñèñá 84 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò êáé 141 ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ôçí Ôñßôç 15 Éáíïõáñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

  Prime Minister Alexis Tsipras and main opposition leader Kyriakos Mitsotakis crosses swords with furious rhetoric and shouting on a wide array of government policy from the economy to the Greece-FYROM Prespa Agreement, in the context of the debate on the confidence vote requested by the PM, which will be held at midnight on 16 January.

  A central part of the debate consisted in mutual recriminations about the transfer of MPs from one party to another for the sake of personal political gain.

  Tsipras said he disagrees with but respects Independent Greeks leader Panos Kammenos’ withdrawal from the government, even as Mitsotakis claimed that SYRIZA and Kammenos’ party have effectively merged, as two MPs of the ex-defence minister will support the government in two crucial votes that will determine whether the government survives – the 16 January confidence vote and the subsequent vote to ratify the Greece-Fyrom (Prespa) naming agreement.

  ‘Economy, Prespa Accord top accomplishments’

  Tsipras stressed that he is the prime minister that led the country out of the bailout memorandum era while tending to the needs of those in lower income brackets, who have been hit hardest by the decade-long crisis.

  Mitsotakis and centre-left Movement for Change leader Fofi Gennimata, in turn, blasted the government regarding the over-taxation that has continued under the SYRIZA-Independent Greeks government.

  “You have the audacity to speak of a patchwork government [due to the MPs borrowed from other parties for the two parliamentary votes]. Apostates are those who leave and not those who remain in the government,” Tsipras shouted at Mitsotakis. He went as far as to call Mitsotakis to task about calling MPs who switched camps as apostates, an allusion to the fact that the ND leader’s own father was considered that in the 1960’s when he left Georgios Papandreou’s Centre Union party along with many other MPs to form a new government.

  Death threats against MPs

  Tsipras also accused New Democracy of tolerating the attacks and death threats issued by ND cadres and sent to MPs who plan to support the government in the confidence vote and in the ratification of the Prespa Agreement.

  He said photos of women with their heads crushed were sent to deputy public order minister Katerina Papakosta and he demanded that Mitsotakis condemn these actions.

  The PM said that New Democracy at first tolerated and then organised an operation to terrorise MPs.

  “A heavy responsibility burdens Mr. Mitsotakis, who wants to divide the people. In recent days particular colleagues [MPs] who want the government to remain in power were targeted with threatening messages,” the PM said.

  ‘Prespa Accord upgrades Greece’s Balkan role’

  The prime minister fervently defended the Prespa Agreement which was negotiated by ex-foreign minister Kotzias, as being in the national interest, as it resolves a key foreign policy  problem that has bedeviled the country for over a quarter century.

  Tsipras said that the agreement is the second greatest accomplishment of his government, after shepherding the country out of the bailout era.

  “With a sense of patriotic duty we upgraded the country’s leadership role in the Balkans and the Eastern Mediterranean in a difficult period, with great turbulence and major clashes,” he said.

  He said he is certain that the bilateral agreement concluded with Skopje is right and patriotic.

  “Patriotism means placing the national interest above partisan interests – the national interest and not changing views on crucial national issues of historical significance, based on fleeting partisan gain,” the PM declared.

  International
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk