«Η παγίωση κλίματος απαισιοδοξίας στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, οι «μηδενικές προσδοκίες» για την αύξηση των αποδοχών τους, το μαζικό αίσθημα ανασφάλειας για τη διατήρηση της θέσης δουλειάς τους, με την ποιοτική υποβάθμιση των όρων εργασίας να συνεχίζεται, αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα βασικά ευρήματα της δεύτερης μέτρησης της Έρευνας Κοινής Γνώμης: «Δείκτες Κλίματος Αγοράς Εργασίας”, μίας παρέμβασης του Ινστιτούτου Εργασίας/ΓΣΕΕ, με στόχο την καταγραφή, τη συσχέτιση και την αξιολόγηση κρίσιμων μεγεθών και πτυχών της αγοράς εργασίας» επισημαίνει η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα:

Το 71% των μερικώς απασχολουμένων δηλώνουν απαισιόδοξοι για την πορεία της χώρας τους επερχόμενους μήνες «καταδεικνύοντας πως οι πιο ευάλωτες κατηγορίες της μισθωτής εργασίας καλούνται να διαβιώσουν υπό εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες» όπως σημειώνει η ΓΣΕΕ.

Έλλειμμα αισιοδοξίας εντοπίζεται στο 56% του συνόλου των εργαζομένων.

Περισσότεροι από 6 στους 10 δεν αναμένουν κάποια θετική εξέλιξη στο μισθό τους, «επιβεβαιώνοντας ότι η επαναφορά της αρχής της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων, χρειάζεται να πραγματοποιηθεί με ουσιαστικό και ολοκληρωμένο τρόπο».

Παράλληλα, μόλις το 58% των εργαζομένων εκφράζουν βεβαιότητα αναφορικά με τη διατήρηση της δουλειάς τους για το επόμενο εξάμηνο

Περίπου 3 στους 10 υποστηρίζουν ότι ο εργοδότης τους δεν σέβεται εργασιακά δικαιώματα, με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται στο 40% για τους μερικώς απασχολούμενους, αποτυπώνοντας την επέκταση της αυθαιρεσίας ή/και της παραβατικότητας.

Δείκτης ποιότητας εργασίας

«Η εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας» σημειώνει η ΓΣΕΕ, «αποτυπώνεται σαφώς στο δείκτη «ποιότητα εργασίας» (και συγκριτικά με την προηγούμενη μέτρηση του Σεπτεμβρίου):

  • σαν απόλυτο μέγεθος, με το 43% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα να μην είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα των όρων εργασίας τους,
  • καθώς και ως διακύμανση, αφού σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την προηγούμενη μέτρηση και όταν τα υπόλοιπα μεγέθη εμφανίζονται σταθερά ή οριακά βελτιωμένα, ο εν λόγω δείκτης ικανοποίησης επιδεινώνεται κατά 13 μονάδες.

Η ΓΣΕΕ διευκρινίζει ότι η ποιότητα των όρων εργασίας είναι ένα σύνθετος δείκτης, εντός του οποίου εκφράζονται αναντιστοιχίες αμοιβών με το φόρτο δουλειάς και σπουδών, με τη θέση ή το αντικείμενο εργασίας, με την έλλειψη προοπτικής σταδιοδρομίας, αποκλίσεις σε ωράρια, καθήκοντα, υγιεινή και ασφάλεια κ.λπ.

Η ποιότητα των θέσεων εργασίας τροφοδοτεί το brain drain

«Η μη ικανοποίηση από την ποιότητα των συνθηκών εργασίας είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες του επώδυνου φαινομένου του brain drain (διαρροή εγκεφάλων), που παραμένει μη αναστρέψιμο, αριθμώντας περίπου 450 χιλιάδες συμπολίτες μας, στη μεγάλη πλειοψηφία τους ηλικιακά νέοι υψηλών εκπαιδευτικών προσόντων» σημειώνει η Συνομοσπονδία.

«Είναι ξεκάθαρο πως οι σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας θα εντείνονται, όσο επιλέγονται η ημιαπασχόληση, η ευελιξία και οι μειωμένες αμοιβές, ως μέσα μείωσης της ανεργίας» προσθέτει.

Απαιτείται, τονίζει η ΓΣΕΕ,  «η πραγματική αποκατάσταση δικαιωμάτων, με γνώμονα την πλήρη επαναφορά και ενεργοποίηση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, τον κοινωνικό διάλογο, τη διαμόρφωση του –ενός και μόνο ενός– κατώτατου μισθού, στο πλαίσιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και όχι τη «ρύθμισή» του μέσα από υπουργικές αποφάσεις αγνώστων προθέσεων και εμπνεύσεων…».

Σημειώνεται ότι την παρουσίαση των δεικτών της έρευνας κοινής γνώμης διενήργησε η ALCO, για λογαριασμό της ΓΣΕΕ.