Ανακοίνωση εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής μετά τη δημοσίευση της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διαβιβάστηκε στη Βουλή και την εμφανίζει «πρωταθλήτρια» στην αύξηση χρεών προς τρίτους κατά 113,11%.

Η Περιφέρεια Αττικής με την ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν χρέη, υποστηρίζοντας ότι τα τραπεζικά διαθέσιμα ανέρχονται σε 347 εκατομμυρίων ευρώ και ότι αυτό που «αναφέρει η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά σε μια παροδική αύξηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, λόγω, όπως αναφέρει η ίδια Έκθεση (καρτέλα 57), της αναδιοργάνωσης των Οικονομικών Υπηρεσιών στο σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ζήτημα στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση, αφορούσε τον Σεπτέμβριο του 2017 και έχει αντιμετωπισθεί και επιλυθεί ήδη εντός του 2017. Συγκεκριμένα, στο τέλος της χρονιάς αυτής οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είχαν ήδη μειωθεί στο μισό, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Σήμερα κινούνται κάτω από το 1% του συνόλου των πληρωμών της Περιφέρειας Αττικής (δηλαδή είναι μόλις 1.7 εκ. ευρώ)».

Καταλήγοντας επισημαίνουν ότι «η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, ήταν εκείνη που σχεδίασε, ωρίμασε και υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Για του λόγου το αληθές, μπορεί ο καθένας να ανατρέξει στις δημοσιευμένες αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου ή στα 414 έργα συνολικού συμβατικού κόστους ύψους 383 εκατομμυρίων ευρώ, που υλοποιεί σήμερα η Περιφέρεια Αττικής σε όλους τους δήμους της Αττικής και αφορούν έργα υποδομής, αντιπλημμυρικά, αστικών αναπλάσεων, κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών, οδικής ασφάλειας, κ.ά.».

 Την ίδια ώρα, τα ευρήματα για τους άλλους δήμους που ελέγχθηκαν παρουσιάζουν μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συγκεκριμένα, τα χρέη της εκτινάχθηκαν σε 7.444.177,39 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2017 από 3.493.049,06 που ήταν τον Δεκέμβριο του 2016.