Να αποκτήσει ένα συνεκτικό σχέδιο με τους αναλυτικούς στόχους και τις προβλέψεις για τη διοικητική και τεχνολογική αναδιοργάνωση, για την αναβάθμιση των υποδομών και την διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για την αλλαγή αντιλήψεων και την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων, επιδιώκει η Βουλή μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο 2018-2021 το οποίο συζητήθηκε παρουσία της ηγεσίας της αλλά και των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Κοινοβουλίου. Ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία για τα κοινοβουλευτικά χρονικά κατά την οποία συζητήθηκαν οι  στρατηγικές επιλογές που θέτει η Βουλή, όπως η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του οργανισμού της, η αποδοτική κατανομή και αξιοποίηση των πόρων της, η ποιότητα, αποτελεσματικότητα και προσβασιμότητα του κοινοβουλευτικού έργου, καθώς και η  αποτελεσματικότερη αντιπροσώπευση και διασύνδεση με την κοινωνία.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Ν. Βούτσης τόνισε ότι η Βουλή βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των πολιτικών εξελίξεων και το ζήτημα είναι πώς από μέρος του προβλήματος, όπως εμφανίστηκε δικαίως και ευλόγως στα χρόνια της κρίσης, με νομοθετήματα που είχαν αρνητική επίδραση στην κοινωνία, αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο ως μέρος της λύσης για το μέλλον της χώρας. «Η προοπτική αυτή υπηρετείται διοικητικά μέσα από τους στρατηγικούς στόχους. Οι αντιφάσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει διαρκώς η Βουλή δεν επιλύονται αν τα κρύβουμε και αδρανούμε. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι μια επιλογή να προχωρήσουμε μπροστά, με αποτέλεσμα η Βουλή να βρίσκεται ήδη κάποια βήματα πιο μπροστά σε διοικητικό επίπεδο από το υπόλοιπο Δημόσιο», είπε.

Ενώ και ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής Κ. Αθανασίου παρουσιάζοντας το Στρατηγικό Σχέδιο, είπε ότι «στόχος μας είναι να συμβάλουμε ώστε να δημιουργηθεί μια Βουλή λειτουργική, διαφανής, δημοκρατική, εξωστρεφής, φιλική και ανοιχτή προς τους πολίτες». Εντός του 2018 ολοκληρώνεται η διαδικασία αναδιάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών, αφού ως τα τέλη Νοεμβρίου θα έχει «κλείσει» ο κύκλος των κρίσεων σε όλη την ιεραρχική βαθμίδα του Κοινοβουλίου, ενώ ταυτόχρονα προχωρά η ψηφιακή μετάβαση με κυρίαρχο στόχο την ψηφιακή κατάθεση των νομοσχεδίων (έχει ήδη ολοκληρωθεί η ψηφιακή διακίνηση των υπηρεσιακών εγγράφων και του κοινοβουλευτικού ελέγχου). Επίσης, οι υπηρεσίες της Βουλής βρίσκονται στην τελευταία φάση της πλήρους νομικής αποσαφήνισης της περιουσίας της Βουλής, όπου «υπήρχαν γκρίζες ζώνες σε ό,τι αφορά στο κτηριακό απόθεμα».

«Μόνο από την επαναδιαπραγμάτευση για τα ενοίκια, που πέτυχαν οι υπηρεσίες της Βουλής, εξοικονομήθηκαν κονδύλια περισσότερα απ’ όσα χρειάστηκαν για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας και την ανακατασκευή του στεγάστρου της αίθουσας συνεδριάσεων της Ολομέλειας, με δεδομένο ότι ο Προϋπολογισμός της Βουλής είναι ο μισός απ’ ό,τι πριν από την κρίση. Κι αυτό αποτελεί ένα επίτευγμα των εργαζομένων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αθανασίου. Από τα πρωταρχικά στοιχεία είναι ακόμα η εξωστρέφεια της Βουλής με πρωτοβουλίες και δραστηριότητες επικοινωνίας της με τους πολίτες, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχής της στα διεθνή δρώμενα μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της κοινοβουλευτικής διπλωματίας.