Τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο των δικηγόρων, έθεσε στον υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στη συνεδρίαση που διεξήχθη, την Κυριακή – την πρώτη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Καλογηρου.

Στον υπουργό τέθηκαν τα εξης:

1) Η αναγκαία τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης μετά την έκδοση της αρ. 34/2018 απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

2) Τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την παροχή Νομικής Βοήθειας και ιδίως η μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή αμοιβών.

3) Η προώθηση θεσμικών μεταβολών για την ενθάρρυνση της διαιτησίας στους Δικηγορικούς Συλλόγους στο πλαίσιο της προώθησης των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών.

4) Η προώθηση της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (e-justice), σε όλο το εύρος των διαδικαστικών ενεργειών στην Πολιτική και Διοικητική Δίκη με έμφαση στην ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικογράφων (συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων και των σχετικών) και την ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής των υποθέσεων με προσωποποιημένη πληροφόρηση των δικηγόρων.

5) Οι κατάλληλες θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

6) Η τροποποίηση του άρθρου 340 παρ. 1 του ΚΠΔ , προκειμένου να αποτραπεί το φαινόμενο των ποινικών δικών χωρίς την παρουσία του συνηγόρου υπεράσπισης που απάδει στην Συνταγματική και Διεθνή δικαιοταξία.

7) Η πρόβλεψη:

α) ενιαίου γραμματίου προκαταβολής εισφορών και ενσήμων στην τακτική διαδικασία για παράσταση και προτάσεις

β) γραμματίου προκαταβολής εισφορών και ενσήμων στην περίπτωση πρόσθετων λόγων αναίρεσης στην ποινική δίκη.

8) Η επιβαλλόμενη αύξηση του ύψους των αμοιβών των δικηγόρων του Δημοσίου, που σήμερα προβλέπονται σε ύψος υπολειπόμενο των ελαχίστων ποσών του Παραρτήματος Ι του Κώδικα Δικηγόρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣΑ, «ο υπουργός αναγνώρισε ότι ανακύπτουν ζητήματα τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν μετά από θεσμικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα».

«Επιφυλάχθηκε να μελετήσει όλες τις προτάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων και να πάρει θέση επ’ αυτών» συμπληρώνεται στην ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

«Το δικηγορικό σώμα εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσία του υπουργού στη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής και προσβλέπει σε διαρκή και αποτελεσματική συνεργασία αλλά πρωτίστως στην άμεση επίλυση των χρονιζόντων κρισίμων και σπουδαίων προβλημάτων του κλάδου αλλά και της απονομής Δικαιοσύνης» καταλήγει ο ΔΣΑ.