Ως πιστωτικά θετική για τις τράπεζες θεωρεί η Moody’s της άρση των capital controls για τις αναλήψεις μετρητών εντός της χώρας.

Σε έκθεσή του ο οίκος Moody’ s σημειώνει πως οι βελτιωμένες οικονομικές προοπτικές της χώρας και η αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων τους τελευταίους μήνες επέτρεψαν την περαιτέρω χαλάρωση των capital controls, κάτι που πιθανότατα θα βελτιώσει την επενδυτική εμπιστοσύνη και θα βοηθήσει τις τράπεζες να βελτιώσουν το προφίλ χρηματοδότησής τους.

Η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα τους τελευταίους επτά μήνες και η μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την επιτυχημένη έξοδο από το Μνημόνιο είναι οι βασικοί οδηγοί στην απόφαση για τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Παράλληλα, η ουσιαστική μείωση της εξάρτησης από την χρηματοδότηση μέσω του ELA της Τραπέζης της Ελλάδος σηματοδοτεί την βελτίωση σε όρους ρευστότητας τα τελευταία τρίμηνα.

Η αύξηση των καταθέσεων τα τελευταία χρόνια, σημειώνει, βοήθησε τις τράπεζες να μειώσουν τον δανεισμό από τον ELA, που αντιστοιχούσε σε περίπου 4,5 δισ. ευρώ ή 2% του συνολικού ενεργητικού στα τέλη Αυγούστου έναντι 21% τον Αύγουστο του 2015.

Στη μείωση του ELA συνέβαλε και η αύξηση του δανεισμού από τη διατραπεζική αγορά και τα repos καθώς αυξήθηκε η «όρεξη» των διεθνών επενδυτών για ελληνικό ρίσκο και αποδέχτηκαν ευρύτερη γκάμα ελληνικών περιουσιακών στοιχείων (assets) ως εγγύηση (collateral) για αυτές τις συναλλαγές.

Η μείωση του ELA, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης στηρίζει τα καθαρά περιθώρια επιτοκιακού κέρδους, καθώς τόσο τα repos, όσο και οι νέες καταθέσεις έχουν χαμηλότερο επιτόκιο από τον περισσότερο ακριβό ELA, ο οποίος κοστίζει περίπου 1,5%.

Η Moody’s σημειώνει ότι η εγχώρια πολιτική και η κοινωνική αστάθεια παραμένουν τα βασικά ρίσκα για την οικονομική ανάκαμψη και την εφαρμογή των πολιτικών. Τονίζει ότι πιθανή παρατεταμένη πολιτική αστάθεια συνδυασμένη με τα χαλαρότερα capital controls μπορεί να σηματοδοτήσει σημαντικές εκροές καταθέσεων, όπως συνέβη το πρώτο εξάμηνο του 2015.