Μένουν στην Ελλάδα και γίνονται επιχειρηματίες! Μια νέα γενιά επιστημόνων που δραστηριοποιούνται γρήγορα στην αγορά εργασίας της χώρας, χωρίς διάθεση μάλιστα να …εγκαταλείψουν, δείχνει μεγάλη έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του. Σε αντίθεση με τα μεγάλα ποσοστά ανέργων πτυχιούχων που καταγράφονται στη χώρα μας, η έρευνα του Ιδρύματος παρουσιάζει μια υγιή εικόνα επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων, καθώς όπως αναφέρεται σ αυτήν, οκτώ στους δέκα απόφοιτους του εργάζονται αμέσως  μόλις τελειώσουν τις σπουδές τους (ποσοστό 77%), ενώ η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, αναλαμβάνουν καθήκοντα πλήρους απασχόλησης. Μάλιστα, ένα ποσοστό 45% των αποφοίτων του, δηλώνει ότι έπιασε δουλειά πριν καν τελειώσει το πανεπιστήμιο.

Όσον αφορά όμως την παρουσία των νέων στην αγορά εργασίας της χώρας, η έρευνα δείχνει ότι πολλοί από τους αποφοίτους του Ιδρύματος προχωρούν στην δημιουργία δικής τους επιχείρησης και μάλιστα από τις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν, σε 91% παραμένουν ενεργές.

Στην κατηγορία αυτή το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ιδρύματος παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό 9%, ενώ το τμήμα Στατιστικής παρουσιάζει το μικρότερο ( 3%). Ο χρόνος δημιουργίας δικής τους επιχείρησης παρουσιάζει την υψηλότερη συγκέντρωση στο διάστημα κάτω του ενός έτους με ποσοστό 50%.

Παράλληλα, η πλειονότητα των αποφοίτων παραμένουν στην Ελλάδα σε ποσοστό 63%. Το 15% επιλέγει το εξωτερικό, ενώ το 22% των συμμετεχόντων δεν έδωσε απάντηση.

Πάντως, στην πλήρη απασχόληση, πρώτα έρχονται τα ποσοστά του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Πληροφορικής (74%), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων με μερική απασχόληση καταγράφεται στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών σε ποσοστό 12%.

Η έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο που πέρασε, σε δείγμα 8.490 ατόμων από ομάδα καθηγητών του Ιδρύματος, οι οποίοι και ερεύνησαν την χρονική περίοδο 2012-2018.

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν ο προσδιορισμός του αντικειμένου και του επιπέδου των σπουδών τους, των συνθηκών της επαγγελματικής τους απασχόλησης και των επαγγελματικών τους βημάτων, καθώς και η αποτύπωση της άποψής τους για μια σειρά θεμάτων που κρίνονται σημαντικά για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα και όπως προέκυψε από την έρευνα:

 • Στο σύνολο των αποφοίτων του πανεπιστημίου, ένας στους δύο απόφοιτους έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Στο σύνολο των αποφοίτων, σχεδόν οκτώ στους δέκα απόφοιτους, εργάζονται (77%).
 • Από τους απόφοιτους που δημιούργησαν δική τους επιχείρηση, ένας στους δύο το πραγματοποίησε εντός ενός έτους  από την αποφοίτηση του και από αυτές τις επιχειρήσεις εννέα στις δέκα παραμένουν ενεργές.
 • Έξι στους δέκα απόφοιτους εργάζονται στην Ελλάδα, ενώ το 15% απασχολείται στο εξωτερικό.
 • Το 45% των αποφοίτων δήλωσε ότι εργαζόταν πριν την αποφοίτηση.
 • Το 36% των αποφοίτων δήλωσε ότι λαμβάνοντας υπόψη τη θέση εργασίας που κατείχε την ημέρα της αποφοίτησης του μέχρι σήμερα, άλλαξε μία με δύο θέσεις εργασίας.
 • Όσον αφορά το ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους, η πλειοψηφία έχει απολαβές  από 501-900€, ενώ πολύ μικρό ποσοστό δηλώνει αποδοχές υψηλότερες των 1.501€.
 • Οι βασικοί τρόποι εύρεσης εργασίας είναι το διαδίκτυο και οι προσωπικές γνωριμίες.
 • Το 66% των αποφοίτων δηλώνει ότι οι προπτυχιακές σπουδές του λειτούργησαν θετικά για τη συνέχιση των μετέπειτα σπουδών του.
 • Η πλειοψηφία των αποφοίτων (70%) δηλώνει ικανοποιημένη από τα μαθήματα.
 • Το 67% των αποφοίτων δηλώνει ικανοποιημένο από το διδακτικό προσωπικό.
 • Σημαντική δυσαρέσκεια καταγράφεται για τις υποδομές του ΟΠΑ από τους αποφοίτους του.

Χαρακτηριστικά,  σε σχέση  με την προηγούμενη μεγάλη έρευνα που έγινε  για το θέμα το 2012, στη τωρινή έρευνα καταγράφονται οι παρακάτω αυξομειώσεις στις απόψεις των αποφοίτων.

Αύξηση του ποσοστού:

 • των φοιτητών που βρίσκουν απασχόληση μετά την αποφοίτησή τους
 • των φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση
 • των φοιτητών που απασχολούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
 • των αποφοίτων που θα επέλεγαν και πάλι το ΟΠΑ για την πραγματοποίηση των προπτυχιακών σπουδών τους

Μείωση του ποσοστού:

 • των αποφοίτων που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές.

Όσον αφορά τη συνέχιση των σπουδών γενικά, σχεδόν οι μισοί και συγκεκριμένα σε ποσοστό 47,5% απάντησαν θετικά, με το 87,3% από αυτούς να επιλέγει την απάντηση μέσω Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.