Μετά την ανάσα που έδωσε στην αγορά των ακινήτων κυρίως της Αθήνας και των δημοφιλών νησιών –Μύκονος, Σαντορίνη και Κρήτη –το κίνητρο της «χρυσής βίζας» σε όσους ξένους τοποθετούν πάνω από 250.000 ευρώ στην Ελλάδα, η κυβέρνηση επεκτείνει το μέτρο προσέλκυσης κεφαλαίων δίνοντας στους κατοίκους τρίτων χωρών τη δυνατότητα να επιλέξουν τοποθέτηση από ένα «καλάθι» χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Σύντομα το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα θα δίνεται σε όσους τοποθετούν σε καταθέσεις προθεσμίας, μετοχές και ομόλογα ποσά άνω των 400.000 ευρώ.
Η σχετική ρύθμιση (τροπολογία) που προετοίμασαν τα υπουργεία Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι έτοιμη και σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται να έρθει στη Βουλή το φθινόπωρο προκειμένου να ενισχυθεί η ροή κεφαλαίων από το εξωτερικό προς την Ελλάδα μετά και την εκπνοή του Μνημονίου και την πλήρη άρση των capital controls το επόμενο διάστημα.

Οι κατηγορίες

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, με τη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διευρύνεται η δυνατότητα απόκτησης άδειας διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και πέραν του τομέα των ακινήτων.
Οπως προβλέπεται, Golden Visa μπορεί να αποκτήσει όποιος έχει καταθέσεις τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε προθεσμιακό τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα.
Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας που έχει πραγματοποιήσει επένδυση σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εισφορά κεφαλαίου ποσού κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας.
2. Εισφορά κεφαλαίου ποσού κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) του Ν. 2778/1999 (Α’ 295) που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
3. Εισφορά κεφαλαίου ποσού κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του Ν. 2367/1995 (Α’ 261) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του Ν. 2992/2002 (Α’ 54) για απόκτηση μεριδίου, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.
4. Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον τρία έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα.
5. Προθεσμιακή κατάθεση ύψους κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.
6. Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστον 800.000 ευρώ.
7. Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστον 400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον:
–το ύψος του ενεργητικού του ΟΕΕ ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ και
–ο ΟΕΕ και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι από την Αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει.
Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν πραγματοποιήσει επένδυση είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Παράλληλα, τα άτομα που θα αποκτήσουν τη συγκεκριμένη άδεια διαμονής θα μπορούν να φέρουν στη χώρα και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Ηρθαν 2.800 Κινέζοι, Ρώσοι, Αιγύπτιοι και Τούρκοι

Πάνω από 2.800 ξένοι, οι περισσότεροι Κινέζοι, Ρώσοι, Αιγύπτιοι αλλά και Τούρκοι, έχουν αγοράσει μέχρι σήμερα ακίνητα στην Ελλάδα προκειμένου να αποκτήσουν τα δικαιώματα της Golden Visa.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μέχρι το τέλος του 2017 είχαν δοθεί 2.300 άδειες σε βασικούς επενδυτές και στα μέλη των οικογενειών τους για τα οποία εκδίδονται ξεχωριστές golden visas, ενώ μέσα στο 2018 ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Στην κατάταξη χωρών προέλευσης προηγείται η Κίνα, ακολουθεί η Ρωσία, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Αίγυπτος. Εξαιρετικά σημαντική εμφανίζεται η παρουσία της Τουρκίας, της Ιορδανίας και της Συρίας. Το ελληνικό πρόγραμμα κατατάσσεται στην πρώτη θέση μαζί με εκείνο της Λετονίας, προσφέροντας το πιο ανταγωνιστικό κόστος εισόδου (250.000 ευρώ), ενώ στα πλεονεκτήματά του κατατάσσονται η δυνατότητα μη υποχρεωτικής παρουσίας του επενδυτή στη χώρα, ο μόνιμος χαρακτήρας της άδειας με μοναδική προϋπόθεση την κατοχή του ακινήτου, η επέκταση του προγράμματος στους ανιόντες και κατιόντες του επενδυτή-ιδιοκτήτη, καθώς και η προοπτική ανάπτυξης επιπλέον επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ