• Αναζήτηση
 • Αύξηση κερδών και εσόδων για την ΕΧΑΕ στο εξάμηνο του 2018

  Στα 2,8 εκατ. ανήλθαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ΕΧΑΕ το πρώτο εξάμηνο έναντι 1,5 εκ. ευρώ το α' εξάμηνο 2017, αυξημένα κατά 80%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Στα 2,8 εκατ. ανήλθαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ΕΧΑΕ το πρώτο εξάμηνο έναντι 1,5 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2017, αυξημένα κατά 80%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.
  Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε το α’ εξάμηνο 2018 στα 14,7 εκ. έναντι 13 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένος κατά 12,7%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα 14,1 εκ. έναντι 12,5 εκ., αυξημένα  κατά 12,6%.
  Τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου είναι αυξημένα κυρίως λόγω της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά αξιών το α’ εξάμηνο του 2018. Συγκεκριμένα η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ανήλθε στα 68,1 εκ. έναντι 58,9 εκ. του α΄εξαμήνου του 2017 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,6%. Σημειώνεται ότι για το 2018 μέχρι σήμερα η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 61,6 εκ. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 17,3% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2017 (55,7 δις έναντι 47,5 δις).
  Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 30.6.2018 στις 757,57 μονάδες, μειωμένος κατά  8% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (823,74  μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα παρουσίασε μικρή μείωση στο 30,6% το α’ εξάμηνο 2018 από 31% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 48,5 εκ. μετοχές έναντι  85,5 εκ. μετοχές.
  Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 25,7% (62,6 χιλ. έναντι 84,2 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αυξήθηκαν κατά 26,7% λόγω της αύξησης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά. Το μέσο έσοδο ανά συμβόλαιο αυξήθηκε κατά 73,7% και διαμορφώθηκε στα 0,150 ευρώ έναντι 0,086 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών παρέμενε αμετάβλητο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο στα 8,8 εκ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α’ εξάμηνο 2018 ανήλθαν στα 4 εκ. έναντι 2,3 εκ. το α’ εξάμηνο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 69%.
  Οικονομία