• Αναζήτηση
 • Πονοκέφαλος για τις επιχειρήσεις η μεταβλητότητα των νομισμάτων

  Οι ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές αλλά και από τη μεταβλητότητα των επιτοκίων είναι δύο κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Οι ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές αλλά και από τη μεταβλητότητα των επιτοκίων είναι δύο κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο.
  Ειδικότερα, η πλειονότητα (70%) των οικονομικών διευθυντών (CFOs) υποστηρίζει ότι τα κέρδη της εταιρείας τους μειώθηκαν κατά τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω μη αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου, σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα στην οποία συμμετείχαν 200 CFOs και περίπου 300 treasurers.
  Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την HSBC και την FT Remark, δείχνει ότι περισσότεροι από τους μισούς CFOs πιστεύουν πως ο συναλλαγματικός κίνδυνος αποτελεί για την εταιρεία τους τον δυσκολότερα αντιμετωπίσιμο κίνδυνο. Οι ανησυχίες αυτές αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη μεταβλητότητα των νομισμάτων σε μια περίοδο μακροοικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
  Ενα περιβάλλον μεταβαλλόμενων επιτοκίων σε πολλές χώρες έχει, επίσης, επιπτώσεις στα κέρδη των επιχειρήσεων. Το 60% όλων των CFOs ανέφερε ότι τα επιτόκια είχαν αντίκτυπο στα κέρδη τους και το 70% των CFOs στην Αμερική υποστήριξαν ότι η εταιρεία τους υπέστη ζημιά λόγω των αυξανόμενων επιτοκίων. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί από τους CFOs τόνισαν ότι ο κίνδυνος που σχετίζεται με τα επιτόκια είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά.  

  «Η έρευνα αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι για τις εταιρείες να διαθέτουν ισχυρούς μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τους το οικονομικό ρίσκο που συνεπάγεται η αναποτελεσματική διαχείρισή τους, ειδικά σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο περιβάλλον» δήλωσε ο Frederic Boillereau, Head of Global FX & Commodities και Head of Global Markets Corporate Services της HSBC.

  Ενίσχυση των τμημάτων treasury

  Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι καθώς οι CFOs βλέπουν τον δικό τους ρόλο να εξελίσσεται σε συνεργάτη του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας τους, ζητούν ολοένα και περισσότερο από τους επικεφαλής του τμήματος Treasury υποστήριξη σε στρατηγικά θέματα.
  Ενώ το 73% των οικονομικών διευθυντών αναφέρει ότι ο ρόλος του treasurer της εταιρείας τους έχει ενισχυθεί, το 57% δεν έχει ακόμη πλήρη εμπιστοσύνη ότι ο treasurer διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες για να ανταποκριθεί σε αυτόν τον νέο ρόλο.
  Η δουλειά γίνεται ακόμα πιο απαιτητική για τους treasurers, καθώς πρέπει να διαχειριστούν νέες προκλήσεις, με το 53% αυτών να δηλώνει ότι οι αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα έχουν σημαντική επίδραση στη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων των επιχειρήσεων τα επόμενα τρία χρόνια.
  Ενώ το 57% των treasurers θέλει να ενισχύσει τις γνώσεις της ομάδας του σε θέματα διαχείρισης κινδύνου, μόνο το 32% των CFOs έχει ενισχύσει το τμήμα Treasury τα τελευταία δύο χρόνια. Πάντως, υπάρχει η αισιοδοξία πως το αίτημά τους εισακούεται, με τα δύο τρίτα των CFOs να αναμένουν ότι θα ενισχύσουν τα επόμενα δύο χρόνια τα τμήματα Treasury των επιχειρήσεών τους.

  Ψηφιοποίηση

  Η ψηφιοποίηση των τμημάτων του Treasury θεωρείται μια τάση που μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου τους. Το 59% των treasurers αναφέρει ότι η ψηφιοποίηση αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου της επιχείρησής τους κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Το 57% λέει ότι σκοπεύει να ενισχύσει τις δεξιότητες της ομάδας του στον τομέα της ψηφιοποίησης.  
  «Οι τράπεζες μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εκπληρώσουν τις επιδιώξεις τους, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης κινδύνου, αναπτύσσοντας ψηφιακά εργαλεία και παρέχοντας στρατηγικές πληροφορίες τις οποίες έχουν αποκομίσει μέσα από βαθιά γνώση τόσο των τοπικών όσο και των παγκόσμιων αγορών» δήλωσε ο Rahul Badhwar, Head of Global Markets Corporate Services, Public Side της HSBC.

  HeliosPlus

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk