• Αναζήτηση
 • Κέρδη 14,2 εκατ. ευρώ για τη MetLife το 2017

  Η παραγωγή των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της MetLife Ελλάδος το 2017 έφτασε τα 265 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7,4%, σε σύγκριση με το 2016.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Η παραγωγή των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της MetLife Ελλάδος το 2017 έφτασε τα 265 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7,4%, σε σύγκριση με το 2016. Οπως αναφέρει η εταιρεία, πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική επίδοση, με δεδομένο ότι το 2017 η παραγωγή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στους κλάδους Ζωής, Ατυχημάτων και Υγείας, παρέμεινε σταθερή από το 2016, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.  
  Το 2017, τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα   ανήλθαν σε 14,2 εκατ., έναντι 5,8 εκατ. το 2016. Η αύξηση προέρχεται από τη βελτίωση των περιθωρίων ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου στα προϊόντα του κλάδου Ζωής και Υγείας, αλλά και του Κλάδου των Ομαδικών Ασφαλίσεων, στον οποίο η ΜеtLife παραμένει  «κορυφαία επιλογή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα». Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους το 2017 ανήλθαν σε 24,6 εκατ., έναντι ζημιών μετά από φόρους 6,2 εκατ. το 2016.
  Το ύψος των παροχών και αποζημιώσεων της MetLife προς τους πελάτες της αυξήθηκαν τo 2017 και ανήλθαν σε 139,2 εκατ., έναντι 127,8 εκατ. το 2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

  Ο Γενικός Διευθυντής της MetLife Ελλάδος & Κύπρου, κ. Κυριάκος Αποστολίδης, δήλωσε σχετικά:
  «Τα αποτελέσματα του 2017 επιβεβαιώνουν τις διαχρόνικές στρατηγικές μας επιλογές, ενισχύοντας περαιτέρω  την αξιοπιστία και την πρωταγωνιστική θέση της MetLife στην ελληνική αγορά, τόσο στο Agency όσο και στον τομέα των ομαδικών ασφαλίσεων.

  Tο 2018 αλλά και τα επόμενα έτη, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα προιόντα και την τεχνολογία που βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών μας, αξιοποιώντας τον υψηλό επαγγελματισμό και την τεχνογνωσία των στελεχών των δικτύων διανομής, αλλά και την οικονομική ευρωστία, την ευελιξία και τη φερεγγυότητα μας στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά. Με πυξίδα την πολύτιμη κληρονομιά των 150 ετών της MetLife, συνεχίζουμε να εξελισσόμασθε και να προσαρμόζουμε τις τακτικές μας για την περαιτέρω ανάπτυξη μας στην Ελληνική αγορά». 
  Οικονομία