• Αναζήτηση
 • Το εξωτερικό εμπόριο στηρίζει την ανάπτυξη

  Η βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου στηρίζει την αύξηση του ΑΕΠ παρά την καθήλωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και τη συρρίκνωση των επενδύσεων.

  Η βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου στηρίζει την αύξηση του ΑΕΠ παρά την καθήλωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και τη συρρίκνωση των επενδύσεων.
  Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την ανάλυση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου η οποία περιέχεται στην τριμηνιαία έκθεση «Μακροοικονομικές και Δημοσιονομικές Εξελίξεις».
  Οπως τονίζεται, «η μείωση της καθαρής αρνητικής συμβουλής του εξωτερικού τομέα της οικονομίας (από 2,2 δισ. σε 696 εκατ. ευρώ) είναι αυτή που οδήγησε στην αύξηση του ΑΕΠ». Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,6% ενώ το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης οφείλεται στις εξαγωγές αγαθών (+10,5%). Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σηµείωσαν µείωση της τάξης του 2,8%. Το αποτέλεσµα αυτό προέκυψε από την κάµψη στις εισαγωγές αγαθών (κατά 6,1%) σε συνδυασµό µε την άνοδο της αξίας των εισαγόµενων υπηρεσιών (κατά 13%). Μικρή συµβολή στην αύξηση του ΑΕΠ είχε επίσης η αύξηση της δηµόσιας κατανάλωσης κατά 0,3%.
  Τα στοιχεία

  Από την άλλη πλευρά, για ένα ακόµη τρίµηνο η ιδιωτική κατανάλωση αδυνατεί να ωθήσει προς τα πάνω το ΑΕΠ και κατέγραψε µείωση της τάξης του 0,4%. Στην έκθεση προστίθεται ότι οι επενδύσεις (ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου) σηµείωσαν σηµαντική κάµψη κατά 10,4%, που προήλθε αποκλειστικά από την κατηγορία «µεταφορικός εξοπλισµός και οπλικά συστήµατα», η οποία βέβαια είχε καταγράψει πολύ µεγάλη άνοδο το πρώτο τρίμηνο του 2017. Πάντως όλες σχεδόν οι υπόλοιπες κατηγορίες επενδύσεων (µηχανολογικός εξοπλισµός, εξοπλισµός πληροφορικής, οικοδοµή, κατασκευές) κατέγραψαν αύξηση.
  Επιπλέον, από τα στοιχεία του ισοζυγίου χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών προκύπτει ότι οι ξένες άµεσες επενδύσεις ήταν µειωµένες σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2017, αλλά διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα μεγέθη των τελευταίων ετών προσεγγίζοντας τα 844 εκατ. ευρώ. Η κυριότερη σχετική συναλλαγή αφορούσε τη µεταβίβαση στην εταιρεία South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) ποσοστού 67% των µετοχών του ΟΛΘ ΑΕ τις οποίες κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ.
  Με την επίδραση των παραπάνω παραγόντων το ΑΕΠ εκτιµάται ότι αυξήθηκε κατά 2,3% το πρώτο τρίµηνο του 2018 έναντι του αντίστοιχου τριµήνου του 2017. Σύμφωνα με την έκθεση, πρόκειται για τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µεταβολή που σηµειώνεται σε επίπεδο τριµήνου από το 2008. «Παρά το γεγονός ότι το αντίστοιχο τρίµηνο του 2017 είχε σηµειωθεί µια εξαιρετικά ισχνή αύξηση – έτσι που η αφετηρία της σύγκρισης να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή – η εξέλιξη αυτή είναι αναµφίβολα θετική, πόσω µάλλον που ενισχύεται η προσδοκία για συνολική αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2018 περί το 2%» προστίθεται χαρακτηριστικά και διευκρινίζεται ότι η αύξηση οφείλεται κατά βάση στη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου λόγω της ανόδου της αξίας των εξαγωγών και της κάµψης των εισαγωγών σε σχέση µε το  πρώτο τρίµηνο του 2017.


  Προσλήψεις – απολύσεις

  Εξάλλου στο πρώτο πεντάµηνο του 2018 οι προσλήψεις εργαζοµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανήλθαν σε 1.076.604 (εκ των οποίων οι µισές αφορούσαν πλήρη απασχόληση) και οι απολύσεις-αποχωρήσεις ανήλθαν σε 812.053. Το θετικό ισοζύγιο των ροών µισθωτής απασχόλησης διαµορφώθηκε σε 264.551 νέες θέσεις εργασίας, βελτιωµένο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 49.247. Ειδικότερα, κατά τον µήνα Μάιο, το ισοζύγιο διαµορφώθηκε σε 108.725 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 48.413 αφορούσαν τον κλάδο των καταλυµάτων και 29.340 δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, προφανώς λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου.
  Την ίδια ώρα, οι επιδόσεις της βιομηχανίας προκαλούν προβληματισμό. Σύμφωνα με την έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου «οι εποχικά προσαρµοσµένοι δείκτες παραγωγής και κύκλου εργασιών στη βιοµηχανία παρουσιάζουν κάµψη τους τελευταίους µήνες, όπου υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία (Απρίλιος για τους δείκτες παραγωγής, Μάιος για τους δείκτες κύκλου εργασιών)». Η πορεία του γενικού δείκτη παραγωγής αντανακλά σε γενικές γραµµές την πορεία των διάφορων υποτοµέων. Η βελτίωση του κύκλου εργασιών σε Ορυχεία – Λατοµεία τον µήνα Φεβρουάριο δεν ήταν αρκετή για να ανακόψει την αρνητική πορεία του γενικού δείκτη κύκλου εργασιών. Πάντως, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2017 η βιοµηχανική παραγωγή βρίσκεται ελαφρώς πιο υψηλά και ο κύκλος εργασιών στη βιοµηχανία παρουσιάζει στασιµότητα.

  HeliosPlus

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk