• Αναζήτηση
 • Στο διαγωνισμό για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ συμμετέχει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

  Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε ότι εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της στην Α' φάση (προκριματική φάση) της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των Αποεπενδυόμενων Επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε ότι εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της στην  Α’ φάση  (προκριματική φάση) της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των Αποεπενδυόμενων Επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης, στο πλαίσιο της από 31.05.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.».
  Σημειώνεται ότι η Φάση Α’ δεν περιλαμβάνει υποβολή δεσμευτικών προσφορών και ο σκοπός της είναι η επιλογή των Ενδιαφερομένων Μερών που επιδεικνύουν τη νομική, οικονομική και τεχνική ικανότητα που απαιτείται για τις Αποεπενδυόμενες Επιχειρήσεις.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk