Η μεταποίηση και ο τουρισμός αποτέλεσαν τα τελευταία έτη τους κλάδους της οικονομίας στους οποίους κατά κύριο λόγο στηρίχθηκε η επιτάχυνση του ρυθμού μεγεθύνσεως της οικονομικής δραστηριότητος αναφέρει το εβδομαδιαίο δελτίο της Alpha Bank.
Με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2018 διαπιστώνεται ότι οι δύο αυτοί κλάδοι θα διατηρήσουν την υψηλή συμβολή τους στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα, με τον τουρισμό να επιταχύνεται και τη μεταποίηση να παρουσιάζει σημεία κοπώσεως.
Οι αναλυτές της τράπεζας εξετάζουν στο εβδομαδιαίο τους δελτίο την πορεία και την προοπτική του τομέα της βιομηχανίας και ειδικά της μεταποιήσεως σε όρους παραγωγής και δείκτη προσδοκιών, καθώς και τη συμβολή της στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και την απασχόληση.