Καθαρά κέρδη ύψους 31,2 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε ο ΑΔΜΗΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Τα κέρδη είναι αυξημένα κατά 113% σε σχέση με πέρυσι γεγονός που κατά μεγάλο μέρος οφείλεται στην απελευθέρωση πρόβλεψης ύψους 26,6 εκατ. ευρώ, καθώς το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε απόφαση με την οποία απέρριψε αγωγή ενάγοντος εργολάβου.

Ο ΑΔΜΗΕ επισημαίνει ότι δεσμεύεται για την έγκαιρη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2021, και στο πλαίσιο αυτό επιτάχυνε τη Φάση Γ’ της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με στόχο να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός εντός του Ιουνίου.

Επίσης, η Φάση Β’ της Διασύνδεσης των Κυκλάδων είναι σε εξέλιξη με την επιλογή του αναδόχου για το έργο κατασκευής των υποθαλάσσιων καλωδίων που θα συνδέσουν τη Νάξο με την Πάρο και τη Μύκονο. Με το έργο αυτό, προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ, κλείνει ο βρόχος μεταξύ των τριών αυτών νησιών.

Επιπλέον, στη γραμμή αφετηρίας εισήλθε η Διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο με τη δημοσιοποίηση των τευχών δημοπράτησης ενώ κατατέθηκε στη ΡΑΕ η πρόταση για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που ελέγχει το 51% των μετοχών του Διαχειριστή προτίθεται, σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης, να διανείμει προμέρισμα ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή ενώ το συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2018 αναμένεται να ξεπεράσει τα 0,07 ευρώ ανά μετοχή.