Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε την Τετάρτη 813 ευρώ από την έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (ΕΓΔ) για να αναχρηματοδοτήσει παλαιότερη έκδοση, με το κόστος να σημειώνει αισθητή πτώση.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,79% από 1,05% στη δημοπρασία του Μαρτίου.

O συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 2,81, από1,56 στην προηγούμενη έκδοση. Το ποσό περιλαμβάνει μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ. Ως ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης ορίστηκε η 13η Απριλίου.