• Αναζήτηση
 • Έρχονται αλλαγές και προσθήκες στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών

  Αλλαγές και προσθήκες μελών στα διοικητικά συμβούλια των ελληνικών τραπεζών αναμένονται έως τις αρχές

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Αλλαγές και προσθήκες μελών στα διοικητικά συμβούλια των ελληνικών τραπεζών αναμένονται έως τις αρχές καλοκαιριού, οι οποίες θα επικυρωθούν απο τις τακτικές γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους.

  Στο πλαίσιο αυτο, το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δημοσίευσε την Τρίτη τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή και το διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) των ελληνικών συστημικών τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς).

  Σύμφωνα με πληροφορίες, αλλαγές αναμένονται σε επίπεδο μάνατζμεντ στην Alpha Bank, με την αποχώρηση τοσο του προέδρου, όσο και του διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας.

  Απο την άλλη πλευρά στην Εθνική Τράπεζα θα πρεπει να αντικατασταθεί ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Δημοπουλος, ο οποίος εχει υποβάλλει την παραιτησή του, ενώ θα πρεπει να πληρωθούν και άλλες κενές σημερα θέσεις μελών του Δ.Σ.

  Στις υπόλοιπες τράπεζες οι αλλαγές αναμένεται να ειναι “περιφερειακές’’.

  Όπως ανακοινωςε το ΤΧΣ, σύμφωνα με τον καταστατικό του ρόλο, το Ταμείο έχει ως σκοπό να συμβάλει στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

  Επί πλέον, ο ρόλος του Ταμείου συνίσταται στο να αξιολογεί τα Διοικητικά Συμβούλια των τραπεζών και τις Επιτροπές τους, καθώς και το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία το Ταμείο έχει υπογράψει Συμφωνίες Πλαισίου Συνεργασίας.

  Είναι σαφές ότι μια τυπική, δομημένη και διαφανής διαδικασία επιλογής και διορισμού των μελών του Δ.Σ. είναι απαραίτητη προκειμένου οι ελληνικές συστημικέςτράπεζες να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερομένων μερών και των μετόχων. Επιπλέον, η βελτίωση της κατανόησης και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας στην πράξη, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ.

  Στο πλαίσιο αυτό, το Τ.Χ.Σ. ανακοίνωσε στις συστημικέςτράπεζες τον Φεβρουάριο του 2016, σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που αντικατοπτρίζουν τις βασικές παραμέτρους που θα πρέπει θεμελιωδώς να ενσωματώνονται στην εν λόγω διαδικασία. Πράγματι, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες βελτίωσαν τη διαδικασία επιλογής και διορισμού των νέων μελών του Δ.Σ., επιτυγχάνοντας την προσέλκυση νέων εξειδικευμένων και έμπειρων μελών του Δ.Σ.

  Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δ.Σ. και της εταιρικής διακυβέρνησης των ελληνικών συστημικών τραπεζών κατά το 2017 και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τράπεζες βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Τ.Χ.Σ. θεωρεί σημαντικό να δημοσιεύσει επικαιροποιημένο έγγραφο κατευθυντήριων γραμμών.

  Η εν λόγω πρωτοβουλία, εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους του Τ.Χ.Σ., και στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς του, για την παροχή και προώθηση βέλτιστων προτύπων και πρακτικών, με σκοπό τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και των επιδόσεων των Δ.Σ. των ελληνικών συστημικώντραπεζών.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk