• Αναζήτηση
 • Οι επιχειρήσεις πάνε καλύτερα από το κράτος

  Αν και η βελτίωση του οικονομικού κλίματος μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και η επιτάχυνση του τουρισμού και των επενδύσεων στο δεύτερο μισό του έτους αναμένεται να οδηγήσουν σε ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ άνω του 1,5% εφέτος, εν τούτοις η χώρα απέχει από το να βασίσει τη χρηματοδότηση της οικονομίας της στην ικανότητά της να εκδίδει χρέος με ανταγωνιστικό, χαμηλό κόστος, ανεξάρτητα από την πρόοδο στην εφαρμογή του τρίτου προγράμματος, όπως αυτή πιστοποιείται μέσα από τις αξιολογήσεις των πιστωτών.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Αν και η βελτίωση του οικονομικού κλίματος μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και η επιτάχυνση του τουρισμού και των επενδύσεων στο δεύτερο μισό του έτους αναμένεται να οδηγήσουν σε ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ άνω του 1,5% εφέτος, εν τούτοις η χώρα  απέχει από το να βασίσει τη χρηματοδότηση της οικονομίας της στην ικανότητά της να εκδίδει χρέος με ανταγωνιστικό, χαμηλό κόστος, ανεξάρτητα από την πρόοδο στην εφαρμογή του τρίτου προγράμματος, όπως αυτή πιστοποιείται μέσα από τις αξιολογήσεις των πιστωτών.
  Από την άλλη πλευρά, όπως εκτιμούν κορυφαίοι τραπεζίτες, η  αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας θα πρέπει να δίδει έμφαση στην οικονομική εξωστρέφεια, στις ιδιωτικές επενδύσεις και στα έργα υποδομών, στη θεσμική σταθερότητα, στην άνθηση της επιχειρηματικότητας, στις ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές, στις ιδιωτικοποιήσεις και στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, στο ελκυστικό, επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων, στο σύγχρονο φορολογικό πλαίσιο, στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων και στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης που είναι ο μεγάλος ασθενής.
  Πάντως οι μεγάλες διεθνοποιημένες ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν ότι μπορούν να αποκαταστήσουν ταχύτερα την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές.
  Οπως σημειώνει η Eurobank, ένας περιορισμένος αριθμός μεγάλων επιχειρήσεων κατάφεραν να αποκαταστήσουν την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές πριν από το Δημόσιο και τις τράπεζες και μάλιστα με σχετικά ικανοποιητικούς όρους δανεισμού.

  Ικανοποιητικοί όροι
  Συγκεκριμένα, καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσης, από το 2011 μέχρι και το 2016, έγιναν 20 ομολογιακές εκδόσεις από μόλις 9 ελληνικές εταιρείες, συνολικού ύψους 7,1 δισ. ευρώ. Ακόμη όμως και για τις μεγάλες εταιρείες που εξέδωσαν ομόλογα κατά την περίοδο της κρίσης, το κόστος των εκδόσεων αυτών παρουσίασε σημαντικές αυξομειώσεις, σε συνάρτηση με την πορεία των εγχώριων (και σε πολύ μικρότερο βαθμό διεθνών) μακροοικονομικών και πολιτικών εξελίξεων. Είναι ενδεικτικό ότι οι εταιρικές εκδόσεις που έγιναν την περίοδο υψηλής αβεβαιότητας 2011-13 είχαν κατά μέσο όρο ένα επιτόκιο περίπου 8,1%.
  Αντίθετα, για τις εκδόσεις που έγιναν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2014, το αντίστοιχο κόστος έπεσε γύρω στο 4,7% ή 340 μονάδες βάσης χαμηλότερα, ενώ πρόσφατα η διαπραγμάτευσή τους στη δευτερογενή αγορά έχει βελτιωθεί σημαντικά, με τις αποδόσεις να κυμαίνονται σε εντυπωσιακά χαμηλά για τις ελληνικές επιχειρήσεις επίπεδα, χαμηλότερα των αντιστοίχων εκδόσεων του Δημοσίου. Ηδη, εντός του 2017 έχουν γίνει άλλες 6 ομολογιακές εκδόσεις με την ανάπτυξη και της εγχώριας αγοράς έκδοσης ομολόγων μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών που κινούνται περίπου στο 3,3% ή 150 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τις εκδόσεις του 2015-16.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία