ΕΕ: Εγκρίθηκε νέα θεραπεία για όλους τους γονότυπους της Ηπατίτιδας C

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων χορήγησε άδεια κυκλοφορίας στο συνδυασμό sofosbuvir 400mg/velpatasvir 100mg/voxilaprevir 100mg σε μορφή δισκίου χορηγούμενου άπαξ ημερησίως από του στόματος για τη θεραπεία ενηλίκων με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας C (HCV), γονοτύπων 1-6.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων χορήγησε άδεια κυκλοφορίας στο συνδυασμό sofosbuvir 400mg/velpatasvir 100mg/voxilaprevir 100mg σε μορφή δισκίου χορηγούμενου άπαξ ημερησίως από του στόματος για τη θεραπεία ενηλίκων με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας C (HCV), γονοτύπων 1-6.

Ο νέος θεραπευτικός συνδυασμός εγκρίθηκε ως σχήμα 12 εβδομάδων για ασθενείς όλων των γονοτύπων χρόνιας HCV λοίμωξης, χωρίς κίρρωση ή με αντιρροπούμενη κίρρωση και με ιστορικό θεραπευτικής αποτυχίας υπό αγωγή με σχήμα που περιείχε Άμεσης Δράσης Αντιικούς παράγοντες (ΑΔΑ). Το διάρκειας 12 εβδομάδων θεραπευτικό σχήμα εξετάστηκε επίσης για χορήγηση σε ασθενείς μη προθεραπευμένους με ΑΔΑ με αντιρροπούμενη κίρρωση και με λοίμωξη όλων των γονότυπων HCV ως θεραπεία 8 εβδομάδων Για τους μη προθεραπευμένους με ΑΔΑ ασθενείς χωρίς κίρρωση, η συνιστώμενη διάρκεια της θεραπείας είναι 8 εβδομάδες.

«Οι θεραπευτικές αγωγές με βάση τους ΑΔΑ έχουν μεταμορφώσει την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε την ηπατίτιδα C. Ωστόσο, μέχρι σήμερα είχαμε περιορισμένες επιλογές για τους ασθενείς στους οποίους δεν επετεύχθη ίαση με τις αγωγές αυτές», είπε ο καθηγητής Μικαελ Μαννς, διευθυντής του Τμήματος Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Ανόβερο της Γερμανίας. «Το σκεύασμα έχει επιδείξει υψηλά ποσοστά ίασης σε όλο το εύρος των ασθενών με ιστορικό έκθεσης σε ΑΔΑ, με τη χορήγηση απλού θεραπευτικού σχήματος ενός δισκίου για 12 εβδομάδες. Η διαθεσιμότητα του θα έχει σημαντική επίπτωση σε αυτή την ομάδα ασθενών, προσφέροντάς τους την ευκαιρία της ίασης από την ασθένεια».

Τα θεραπευτικά σχήματα με βάση τo sofosbuvir συνιστώνται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για όλους τους γονότυπους HCV ανεξαρτήτως της βαρύτητας της νόσου, έχουν δε χορηγηθεί σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια ασθενείς, παγκοσμίως. Το Ο συνδυασμός sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir είναι η τέταρτη θεραπεία με βάση τo sofosbuvir που λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C. Η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται μετά από διαδικασία ταχείας αξιολόγησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η οποία εφαρμόζεται για φαρμακευτικά προϊόντα που αναμένεται να έχουν σημαντικό ενδιαφέρον για τη δημόσια υγεία. Η άδεια κυκλοφορίας επιτρέπει την εμπορική διάθεση του και στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έγκριση υποστηρίζεται από δεδομένα τεσσάρων κλινικών μελετών Φάσης 3. Δύο μελέτες (POLARIS-1 και POLARIS-4) αξιολόγησαν το θεραπευτικό σχήμα διάρκειας 12 εβδομάδων με τη χορήγηση ενός δισκίου άπαξ ημερησίως σε ασθενείς με ηπατίτιδα C γονοτύπων 1-6, που είχαν προηγουμένως αντιμετωπιστεί ανεπιτυχώς με θεραπείες που περιείχαν ΑΔΑ και αναστολείς NS5A. Δύο άλλες κλινικές μελέτες (POLARIS-2 και POLARIS-3) αξιολόγησαν τη θεραπεία με sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir για οκτώ εβδομάδες σε ασθενείς με ηπατίτιδα C, γονοτύπων 1-6, οι οποίοι δεν είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία με ΑΔΑ.. Στις POLARIS-1 και POLARIS-4, στο 97% των ασθενών που έλαβε sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (n=431/445) επετεύχθη το κύριο καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας ( SVR12). Στην POLARIS-2, στο 95% των ασθενών με ηπατίτιδα C γονοτύπων 1-6 με ή χωρίς κίρρωση που έλαβε sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (n=106/110) επετεύχθη το κύριο καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας (SVR12). Στην POLARIS-3, στο 96% των ασθενών με λοίμωξη γονότυπου 3 και αντιρροπούμενη κίρρωση που υποβλήθηκε σε θεραπεία με sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (n=106/110) επετεύχθη το κύριο καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας (SVR12). Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir στις μελέτες POLARIS ήταν κεφαλαλγία, διάρροια και ναυτία.

Στις αντενδείξεις του σκευάσματος περιλαμβάνονται η υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα του προϊόντος. Επίσης, αντενδείκνυται η συγχορήγηση με ισχυρούς επαγωγείς της P-γλυκοπρωτεΐνης (P-gp) ή ισχυρούς επαγωγείς του κυτοχρώματος P450 (CYP) (π.χ. ριφαμπικίνη, ριφαμπουτίνη, βαλσαμόχορτο, καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη και φαινυτοΐνη). Τέλος, αντενδείκνυται η συγχορήγηση με ισχυρούς αναστολείς του OATP1B (π.χ. κυκλοσπορίνη), ροσουβαστατίνη, δαμπιγατράνη και φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν αιθινυλοιστραδιόλη.

Οι ασθενείς με συλλοίμωξη με ηπατίτιδα C και ηπατίτιδα B διατρέχουν κίνδυνο επανενεργοποίησης του ιού της ηπατίτιδας Β και επομένως θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Συνιστάται η προσεκτική και συχνή παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας σε περίπτωση συγχορήγησης με ορισμένα αντιρετροϊκά σχήματα (π.χ. tenofovir disoproxil fumarate και σχήματα που περιέχουν efavirenz). Η ασφάλεια δεν έχει τεκμηριωθεί σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (ρυθμός σπειραματικής διήθησης < 30ml/min).

Συνιστάται η παρακολούθηση των συγκεντρώσεων της διγοξίνης και της αμιωδαρόνης όταν συγχορηγούνται με το συνδυασμό sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir.

Οι θεράποντες ιατροί, πριν την έναρξη της θεραπείας με sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir, πρέπει να συμβουλεύονται την ενότητα «Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης» της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που έχει εκδώσει η ΕΕ.

Ο συνδυασμός sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir δεν θα πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν sofosbuvir.

Σε κλινικές μελέτες, οι πιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κεφαλαλγία, διάρροια και ναυτία.

Το sofosbuvir έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 16 Ιανουαρίου του 2014 και χορηγείται σε συνδυασμό με άλλους φαρμακευτικούς παράγοντες για τη θεραπεία των ενηλίκων με χρόνια ηπατίτιδα C.

Ο συνδυασμός sofosbuvir 400 mg/edipasvir 90 mg, σε θεραπευτικό σχήμα ενός δισκίου έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ από τις 18 Νοεμβρίου του 2014. Ο συνδυασμός sofosbuvir 400 mg και velpatasvir 100 mg, έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 8 Ιουλίου του 2016 για τη θεραπεία ενηλίκων με χρόνια HCV λοίμωξη.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Science
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk