Η εναλλακτική ιατρική στην υποχρεωτική ασφάλιση υγείας της Ελβετίας

Η Ελβετική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ορισμένες ιατρικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση της συμπληρωματικής εναλλακτικής ιατρικής πρόκειται να καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας (βασική ασφάλιση).

Η Ελβετική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ορισμένες ιατρικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση της συμπληρωματικής εναλλακτικής ιατρικής πρόκειται να καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας (βασική ασφάλιση).

Η Ελβετική Ομοσπονδία Φορέων Συμπληρωματικής Εναλλακτικής Ιατρικής (The Swiss Umbrella Association for Complementary Medicine) και η Ένωση Συλλόγων Ελβετών Ιατρών για την Συμπληρωματική Εναλλακτική Ιατρική (Union of Associations of Swiss Physicians for Complementary Medicine) θεωρούν ότι η με την απόφαση αυτή, το Ελβετικό Οµοσπονδιακό Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι η συμπληρωματική εναλλακτική ιατρική στην Ελβετία πληροί τις νομοθετικές διατάξεις, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και ασφάλεια.

Στο συνταγματικό δημοψήφισμα της 17ης Μαΐου 2009, ο Ελβετικός λαός ψήφισε υπέρ του να συμπεριληφθεί η συμπληρωματική εναλλακτική ιατρική στην δημόσια υγειονομική περίθαλψη με πλειοψηφία δύο τρίτων. Μία βασική απαίτηση του νέου συνταγματικού άρθρου 118a για τη συμπληρωματική εναλλακτική ιατρική είναι ότι η υποχρεωτική ασφάλιση υγείας (βασική ασφάλιση) πρέπει επίσης να καλύπτει συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν συμπληρωματική εναλλακτική ιατρική.

Έχει πλέον αποφασιστεί ότι οι ακόλουθες ειδικότητες της συμπληρωματικής εναλλακτικής ιατρικής θα καλύπτονται πλήρως από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας (βασική ασφάλιση) από 1ης Αυγούστου 2017: ανθρωποσοφική ιατρική, κλασική ομοιοπαθητική, παραδοσιακή Κινέζικη ιατρική και βοτανοθεραπεία, υπό τον όρο ότι αυτές ασκούνται από συμβατικούς ιατρούς που έχουν επιπλέον εξειδίκευση σε μία από τις τέσσερεις αυτές πρακτικές κατόπιν πιστοποιήσεως από τον Ελβετικό Ιατρικό Σύλλογο (FMH).

Η Ελβετική Ομοσπονδιακή Νομοθεσία περί Ασφάλισης Υγείας (HIA, 1996) μαζί με το άρθρο 118a του συντάγματος παρέχουν σε όλους πρόσβαση σε συμπληρωματικές εναλλακτικές υπηρεσίες υγείας (σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης). Παρόλες αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις, η εφαρμογή τους ακολουθήθηκε από αρκετά έτη διαφωνιών ως προς το πώς θα καλυφθεί το κόστος των συμπληρωματικών εναλλακτικών ιατρικών υπηρεσιών. Επιστημονικά προγράμματα που είχαν ανατεθεί από την κυβέρνηση έτυχαν κατάχρησης για πολιτικούς σκοπούς, και αυτό είχε ως συνέπεια ότι, για κάποιο διάστημα, αυτές οι υπηρεσίες δεν καλύπτονταν πλέον.

Με την σημερινή απόφαση, η Ελβετική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αναγνωρίζει τελικώς ότι η συμπληρωματική εναλλακτική ιατρική πληροί τους κανονισμούς της Νομοθεσίας περί Ασφάλισης Υγείας (HIA) όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και ασφάλεια. Σύμφωνα με το νόμο, μόνο οι υπηρεσίες που είναι αποτελεσματικές, κατάλληλες και οικονομικά αποδεκτές όσον αφορά το κόστος/όφελος (άρθρο 32 επί των απαιτήσεων της Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας περί Ασφάλισης Υγείας) μπορούν να καλύπτονται.

Η απόφαση της κυβέρνησης είναι σημαντική για κάθε άτομο ή οικογένεια που δεν μπορεί να επωμιστεί οικονομικά ιδιωτική επικουρική ασφάλιση καθώς και για άτομα με ενδείξεις για τις οποίες οι μόνες διαθέσιμες επιλογές από την πλευρά της συμβατικής ιατρικής φέρουν δυνητικά υψηλότερο ρίσκο.

Κόσμος
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk