Κόντρα στην ανεργία, στο πάγωμα επενδύσεων και στις απαισιόδοξες σκέψεις που πλαισιώνουν την κρίση στην Ελλάδα, υπάρχουν κινήσεις και προτάσεις για αλλαγή και εκμετάλλευση του περιβάλλοντος. Η χώρα μας μπορεί να αλλάξει και να ξεφύγει από την κρίση, αρκεί να το πιστέψουν οι Ελληνες και να γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις.
Η Ελλάδα προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τέτοια ώστε να μπορέσει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του οράματος της μετεξέλιξής της σε διαμετακομιστικό και εμπορικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης. Τέτοια πλεονεκτήματα είναι: H γεωγραφική θέση της ως πύλης της Ευρώπης και σημείου συνάντησης εμπορικών ενδιαφερόντων από διαφορετικές ηπείρους. H υψηλή στάθμη του ανθρώπινου επιστημονικού προσωπικού της. Το επιχειρηματικό δαιμόνιο ελλήνων επιχειρηματιών και επενδυτών που μπορούν να δημιουργήσουν αν έχουν ένα περιβάλλον τόσο φιλικό προς τις επενδύσεις όσο και σταθερό με πολιτικούς και φορολογικούς όρους.
Τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν από τη συζήτηση που έκλεισε την εσπερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ) της ΕΕΔΕ για τις Προκλήσεις και προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας σε Διεθνές Διαμετακομιστικό και Επιχειρηματικό Κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο πλωτό μουσείο «Hellas Liberty», στον Πειραιά.
Στην ίδια εσπερίδα αναφέρθηκε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα ως προς τη λειτουργία του Δημοσίου, που συχνά λόγω των υπερρυθμίσεων που υφίστανται δεν μπορεί το ίδιο να λειτουργήσει και να δράσει υποστηρικτικά στον ιδιωτικό τομέα, όπως θα ήθελε και είναι ο ρόλος του.
Το παράδειγμα του Πειραιά και της συνεργασίας της Cosco με το Δημόσιο πιστοποιεί τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν, όπως και το παράδειγμα της Goldair που ως ιδιωτική εταιρεία κατάφερε να αναπτύξει πρώτη νέες σιδηροδρομικές υπηρεσίες και να εξωθήσει τον ΟΣΕ να την ακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Το μέλλον είναι ελπιδοφόρο, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και τα εμπόδια που ως τώρα χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

HeliosPlus