Να παραδίδονται στις αρμόδιες κρατικές αρχές ελέγχου πριν δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των ερευνών για τις ελλιπείς παραδόσεις καυσίμων από τις αντλίες των πρατηρίων ζήτησε η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, με αφορμή την έρευνα του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 10,8% των πρατηρίων στους νομούς Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας και Αχαΐας παρέδωσε λιγότερο καύσιμο σε σχέση με αυτό που αναγραφόταν στην ένδειξη της αντλίας, με ποσοστό απόκλισης μέχρι 9,69%.

Η ΟΒΕ ζητά συγκεκριμένα να πιστοποιούνται οι παραβάσεις από κρατικούς ελέγχους και αφού συμβεί αυτό να επιβάλλονται άμεσα οι νόμιμες κυρώσεις, μέχρι το οριστικό κλείσιμο του πρατηρίου.

«Με αυτό και μόνο τον τρόπο προστατεύονται οι καταναλωτές, ο υγιής ανταγωνισμός και οι έντιμοι συνάδελφοι» υποστηρίζει η ΟΒΕ.

Η Ομοσπονδία ζητά, τέλος, από τις εταιρίες εμπορίας να λαμβάνουν άμεσα μέτρα αφαίρεσης του (σ.σ. εμπορικού) σήματος ώστε να μη καλύπτεται ο παραβάτης πίσω από αυτό και δημιουργεί σύγχυση και ζημία σε συναδέλφους του με το ίδιο σήμα, υποστηρίζοντας ότι σε πρόσφατες περιπτώσεις αποκάλυψης παρόμοιων παραβάσεων δεν αφαιρέθηκε το σήμα.