Το ιστορικό λεύκωμα «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Διαρκής προσφορά στην ελληνική κοινωνία» παρουσιάσθηκε την Τετάρτη σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη, παρουσία της Διοίκησης της Eurobank και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας.
Το Λεύκωμα, που επιμελήθηκε το τμήμα του Ιστορικού Αρχείου της Eurobank, περιλαμβάνει σπάνιο αρχειακό υλικό, κείμενα, εικόνες και παλαιές φωτογραφίες, μαθητικές εκθέσεις για την αποταμίευση, ημερολόγια, αφίσες και άλλα σημαντικά τεκμήρια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Περιλαμβάνει επίσης εκτενές ιστορικό χρονολόγιο που παρακολουθεί τα ελληνικά και διεθνή γεγονότα σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου.
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank, κ. Νικόλαος Καραμούζης, ανέφερε ότι «η ένταξη του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στον όμιλο της Eurobank αποτέλεσε ένα ορόσημο, πολύ πέρα από τα οικονομικά μεγέθη».
Όπως είπε, οι κουλτούρες των δύο οργανισμών ήταν πολύ διαφορετικές και ταυτόχρονα απολύτως συμπληρωματικές. Το νήμα που μας ένωσε και έκανε δημιουργική τη συνάντηση δυο ανόμοιων οργανισμών ήταν η διαχρονική δέσμευσή μας να αξιοποιήσουμε και να ενσωματώσουμε σε έναν ενιαίο οργανισμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο οργανισμών με σεβασμό προς τις ανάγκες των πελατών και καταθετών μας και την αναγνώριση του ρόλου και της σημασίας του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξή του».
Τέλος, ο κ. Ν. Καραμούζης ανέδειξε την σημασία του Ιστορικού Αρχείου της Eurobank εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «μόνον οργανισμοί που αναστοχάζονται την ιστορία τους μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος».
Το Ιστορικό Λεύκωμα, το οποίο επιμελήθηκε ο κ. Ζήσιμος Συνοδινός, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου της Eurobank, παρουσίασε ο καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κ. Βασίλης Καρδάσης, ο οποίος, αφού συνεχάρη τη Εurobank διότι με την έκδοση του Λευκώματος πραγματοποιεί βήμα στην κατεύθυνση της μελέτης της τραπεζικής ιστορίας του τόπου, ανέφερε ότι «τα αρχεία των Τραπεζών, επειδή συγκροτούνται στη βάση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, συνιστούν αντανάκλαση της καθολικής οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης. Εν προκειμένω τα ιστορικά αρχεία των Τραπεζών αποτελούν κρίσιμο υλικό για την κατανόηση της ιστορίας της Τράπεζας, επιπλέον δε και της γενικότερης οικονομικής ιστορίας».
Σε ό,τι αφορά τη συμβολή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην ελληνική οικονομία, ο κ. Καρδάσης ανέφερε ότι «η σύλληψη της δημιουργίας ταμιευτηρίων, ενέχει στοιχεία ιδεολογικής αντιμετώπισης της πολυσύνθετης κοινωνικής διαστρωμάτωσης που απέφερε η δυναμική έλευση του δυτικού καπιταλισμού. Αναφέρεται στη χρηματοδότηση των αναγκών εκατομμυρίων πολιτών στην ύπαιθρο και στις πόλεις και έχει τις ρίζες της στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης των οικονομιών της πλατιάς μάζας του πληθυσμού. Στην ουσία συνεπάγεται την αντανάκλαση της ανάρρησης των μικρομεσαίων στρωμάτων σε βασική συνιστώσα των κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων στη διάρκεια του 19ου αιώνα».
Ο κ. Συνοδινός τόνισε τη σημασία της λειτουργίας του Ιστορικού Αρχείου αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «τα αρχεία των τραπεζών αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την έρευνα όχι μόνον της εξέλιξης του πιστωτικού συστήματος, αλλά και της ιστορίας της χώρας μας, αφού παρέχουν σημαντικές πηγές για την κοινωνική και οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του».
Παράλληλα, ο κ. Συνοδινός έκανε μια αναδρομή στην πολυετή ιστορία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αναδεικνύοντας τον ρόλο και την προσφορά του στην ελληνική κοινωνία και οικονομία από τον Μεσοπόλεμο και μετά.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΝΤΤ, κ. Αντώνης Δεληχάτσιος ο οποίος έκανε αναφορά στην σημαντική ιστορική διαδρομή του ΤΤ, το οποίο «ως ζωντανό κύτταρο, ταυτίστηκε με τις ανάγκες της χώρας, της οικονομίας και της κοινωνίας και συνέβαλε στην καλλιέργεια της έννοιας της αποταμίευσης ώστε να διαμορφωθεί μία οικονομική αποταμιευτική ηθική».
Το Ιστορικό Αρχείο της Eurobank ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Διοίκησης της Τράπεζας τον Ιούλιο του 2014 με σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της ιστορίας της Eurobank και των τραπεζών που συγχωνεύθηκαν με αυτή. Το σύνολο των τεκμηρίων, που σήμερα συγκεντρώνονται συστηματικά από το Τμήμα, οργανώνονται με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους της αρχειονομίας για να καταστούν αξιοποιήσιμα αφενός από τη Διοίκηση και τις υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας και, στο μέλλον, από ερευνητές που αναζητούν στοιχεία σχετικά με την ίδρυση, τη λειτουργία και εξέλιξη του Ομίλου ή την ιστορία του ελληνικού πιστωτικού συστήματος.