Τελευταία ευκαιρία για 1.200.000 φορολογουμένους που βρίσκονται σε λίστες ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή αλλά και όσους έχουν κρύψει από την Εφορία εισοδήματα τα τελευταία χρόνια δίνει το υπουργείο Οικονομικών μέσω των διατάξεων για την οικειοθελή αποκάλυψη των αδήλωτων εισοδημάτων.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στέλνει τις επόμενες ημέρες σε χιλιάδες φορολογουμένους σημειώματα-προσκλήσεις προκειμένου να ανταποκριθούν και να ρυθμίσουν φορολογικές εκκρεμότητες.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ χιλιάδες περιπτώσεις φορολογουμένων εμφανίζουν διαφορές μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και εκείνων που εντοπίζονται από διασταυρώσεις των καταθέσεών τους.
Ηδη, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή παρατείνεται η πρώτη προθεσμία για υπαγωγή στη ρύθμιση των φορολογουμένων στους οποίους κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων. Ως νέα προθεσμία καθορίστηκε η 7η Φεβρουαρίου αντί για 23 Ιανουαρίου.
Με τη νέα διάταξη προβλέπεται πλέον ότι:
¢ Στην περίπτωση που κατά την κατάθεση του νόμου στη Βουλή (12.12.2016) έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει την αίτηση υπαγωγής έως 7 Φεβρουαρίου 2017.
¢ Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει πράξεις οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων μόνον αφού παρέλθει η 7η Φεβρουαρίου.
¢ Οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων που δεν έχουν κοινοποιηθεί έως τις 12 Δεκεμβρίου 2016, κοινοποιούνται μόνο μετά τις 7 Φεβρουαρίου 2017, αφού τροποποιηθούν, με πράξη του οργάνου που τις εξέδωσε, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αίτηση. Το ποσοστό πρόσθετου φόρου ορίζεται σε 25% του κυρίου φόρου.
Πάντως, ως γενική καταληκτική προθεσμία για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στην Εφορία προκειμένου να «ασπρίσουν» αδήλωτα εισοδήματα έχει οριστεί η 31η Μαΐου 2017.
Σύμφωνα με την απόφαση του Γιώργου Πιτσιλή:

¢ Οι δηλώσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ χειρόγραφα, σε δύο αντίτυπα.
¢ Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εκκαθαρίζονται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις κατά το έτος που αφορούν. Η Εφορία θα προβαίνει στην εκκαθάρισή της υπολογίζοντας τον πρόσθετο φόρο, κατά περίπτωση.
¢ Κατά την υποβολή της αρχικής ή τροποποιητικής χειρόγραφης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στη ΔΟΥ προσκομίζονται, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν τα ποσά τα οποία δηλώνονται.
¢ Οταν δεν είναι διαθέσιμα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, τα εισοδήματα που δηλώνονται αποδεικνύονται με κάθε διαθέσιμο πρόσφορο μέσο.
¢ Αν τα εισοδήματα που δηλώνονται προέρχονται από γνωστή πηγή, δηλώνονται στον οικείο κωδικό της δήλωσης.

HeliosPlus