Τους εργαζόμενους στην Περιφέρεια Αττικής βρίσκει απέναντί της η περιφερειάρχης κυρία Ρένα Δούρου μετά τις αλλαγές στο «οργανόγραμμά» της. Πέρα από τις παραστάσεις διαμαρτυρίας, επιστράτευσαν και νομικά μέσα για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις επιλογές που έγιναν από την Περιφερειακή Αρχή για τη διαμόρφωση νέου οργανωτικού σχήματος.

Το ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, αξιοποιώντας, όπως σημειώνει, «τις έστω και ισχνές δυνατότητες που μας επιτρέπει το ισχύον αντεργατικό νομικό πλαίσιο», κατέθεσε την Πέμπτη δύο διοικητικές προσφυγές με στόχο να ακυρωθεί η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Προσέβαλαν ως μη σύννομη την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (αριθμ. 438/22.12.2016), η οποία εν συνεχεία εγκρίθηκε από την ασκούσα καθήκοντα γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (απόφαση υπ’ αριθμ. 109290/39629/23.12.2016, ΦΕΚ Β’, αρ. φύλ. 4251/ 29.12.2016).
Γιατί αντιδρούν
Αξίζει να επισημανθεί ότι ο Σύλλογος Υπαλλήλων είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά αναφορικά με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση κυρίως σε τρεις λόγους τους οποίους παρέθεσε και στον συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καλώντας τον να μην την εγκρίνει. Εστίασε στα εξής:
«Ο Οργανισμός δεν έχει διάρθρωση με ειδικότητες και αριθμό υπαλλήλων ανά τμήμα και διεύθυνση, προκειμένου να έχει η Περιφερειακή Αρχή «λυμένα τα χέρια της» και να «βαφτίζει» κάθε «μετακίνηση» υπαλλήλου ως κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης.
* Όπως φαίνεται στον Οργανισμό και στα συνημμένα περιγράμματα των θέσεων ευθύνης, ισοπεδώνονται γνωστικά-επιστημονικά πεδία και επαγγελματικά δικαιώματα, αφού «αποδεσμεύονται» από αυτά θέσεις ευθύνης, προωθώντας τη λογική του manager. Ισοπεδώνονται επίσης διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, αφού δεν προβλέπεται για κατάληψη θέσης ευθύνης η συνάφεια διδακτορικού τίτλου ελλείψει των πτυχίων της ειδικότητας που περιγράφεται. Απαξιώνεται επιστημονικό δυναμικό διαφόρων ειδικοτήτων.
Π.χ. στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, στα Τμήματα Υγείας Ζώων δεν μπορεί να προΐσταται άλλη ειδικότητα από αυτή του κτηνιάτρου ή στο Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου δεν μπορεί να προΐσταται άλλη ειδικότητα από αυτή του γεωπόνου ή στο Τμήμα Τοπογραφίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης δεν μπορεί να μην είναι τοπογράφος.
Τοποθετείται επιστημονικό δυναμικό σε άσχετα με το επιστημονικό τους πεδίο τμήματα & διευθύνσεις, π.χ. τους κατόχους πτυχίων ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ, που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο στα Αυτοτελή Γραφεία – Διευθύνσεις Τύπου, Διεθνών Θεμάτων, Δημοσίων Σχέσεων και Τουρισμού – Τμήμα Τουριστικής Προβολής.
Δίνεται με λίγα λόγια η δυνατότητα σε «όλους» κατάληψης «όλων» των θέσεων ευθύνης, γιατί η Περιφερειακή Αρχή θέλει να έχει «λυμένα τα χέρια της», να τοποθετεί όποιον θέλει, όπου θέλει.
* Αναγράφονται αρμοδιότητες που δεν υφίστανται (π.χ. στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης, στις Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου κ.λπ.) και αρμοδιότητες οι οποίες δεν «ανήκουν» στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (π.χ. Προστασία Ορεινών Όγκων κ.λπ.) και στο ΥΠΕΚΑ (π.χ. Προστασία Περιοχών Natura κ.λπ.)».
Δύο διοικητικές προσφυγές
Έτσι, δεν ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία την Πέμπτη η ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του ελεγκτή νομιμότητας του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής καθώς και η προσφυγή ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 18 του ν. 2218/1994, όπως ισχύει, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Με τις δύο αυτές προσφυγές, όπως εξηγούν η πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής κυρία Βέτα Πανουτσάκου και ο γραμματέας κ. Άλκης Ζαβερδινός, προσβάλλουν ως μη σύννομη την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
Προτάσσουν ζήτημα παράβασης του άρθρου 241 του Νόμου 3852/2010, καθώς και των σχετικών διατάξεων περί των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωτεχνικών, των μηχανικών επιστημόνων και λοιπών ειδικοτήτων υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, όπως των υπαλλήλων ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ.
Επίσης την προσβάλλουν ως μη σύννομη και για τις επικαλύψεις Διευθύνσεων (αρμοδιοτήτων, χωρικής ευθύνης κ.λπ.), τις παραλείψεις, τις λοιπές ανακρίβειες, τη μη κατανομή θέσεων και προσωπικού ανά διεύθυνση, τον μη προσδιορισμό των ειδικοτήτων, που μπορούν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης σε όλα τα Αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία κ.λπ.
Ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και να υποχρεωθεί η Περιφέρεια Αττικής να προβεί σε νέα τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της.
Οι αλλαγές στους οργανισμούς
Θυμίζουμε ότι ως το τέλος Δεκεμβρίου σε όλες τις Περιφέρειες θα έπρεπε να έχουν αλλάξει τα οργανωτικά σχήματα καθώς, εκτός άλλων, από το νέο έτος μεταφέρονται αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου στις Οικονομικές Υπηρεσίες του κάθε υπουργείου και του κάθε φορέα.
Στην Περιφέρεια Αττικής, με το νέο οργανωτικό σχήμα όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο «Βήμα της Κυριακής» (18.12.2016) οι γενικές διευθύνσεις περιορίζονται από οκτώ σε επτά, οι διευθύνσεις από 83 σε 78 και τα τμήματα από 391 σε 351. Επίσης, ο αριθμός των θέσεων εργασίας ανεβαίνει σε 3.593 από 2.252 (υπάρχουν και 833 θέσεις κενές).
Είχαν εκφραστεί άμεσα οι αντιδράσεις του συλλόγου εργαζομένων που κατήγγειλαν την Περιφερειακή Αρχή ότι πρότεινε ένα οργανωτικό σχήμα το οποίο «στόχο του έχει τη στήριξη της κερδοφορίας και την ανεμπόδιστη διοχέτευση χρήματος στους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι’ αυτό οι βασικές τροποποιήσεις αφορούν τις Διευθύνσεις Οικονομικών και Τεχνικών Έργων». Σημείωναν ότι διατηρεί υπηρεσίες-«ψυγεία» και αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες σε διαφορετικές διευθύνσεις, συγχωνεύει υπηρεσίες που δεν έχουν καμιά συνάφεια αρμοδιότητας και διαχωρίζει άλλες

Η απάντηση της Περιφέρειας

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε, εκ μέρους της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής σημειώνονται τα εξής:

«Πρώτον, πρόκειται για τον πρώτο Οργανισμό στο ελληνικό κράτος που συμπεριλαμβάνει “Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων” (Job description) – και τούτο παρά το γεγονός ότι αφορά σε τροποποίηση Οργανισμού. Για δε την τροποποίηση αυτή τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπει ο ν. 3852/2010 (άρθρο 241) (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Δεύτερον: Ο Σύλλογος Υπαλλήλων κλήθηκε εγγράφως να συμμετέχει στη διαδικασία τροποποίησης του Οργανισμού. Συγκεκριμένα ζητήθηκε από την περιφερειάρχη να προτείνει ο Σύλλογος υπάλληλο που θα ορισθεί ως εκπρόσωπός του στην Ομάδα Εργασίας που συστήθηκε από την περιφερειάρχη Αττικής για την τροποποίηση του Οργανισμού. Με κατά πλειοψηφία απόφασή του ο Σύλλογος αρνήθηκε να συμμετάσχει.

Τρίτον: Η προσφυγή του Συλλόγου δεν στηρίζεται σε νομικά επιχειρήματα που θα μπορούσαν να προσβάλουν την απόφαση έγκρισης του Οργανισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Εκείνο που, εμμέσως ζητείται, είναι η “φωτογράφιση” με τα περιγράμματα θέσεων ευθύνης συγκεκριμένων κλάδων. Όμως κάτι τέτοιο θα απέκοπτε τους υπολοίπους υπαλλήλους, που δεν έχουν μια εξειδίκευση σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία (π.χ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού), από το δικαίωμα διεκδίκησης μια θέσης ευθύνης, ακυρώνοντας τη δυνατότητα υπηρεσιακής ανέλιξής τους – κόβοντας στην ουσία τα “μονοπάτια καριέρας” (career paths).

Με τη ζητούμενη “φωτογράφιση” των περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης επίσης θα δημιουργείτο μείζον ζήτημα στην ομαλή λειτουργία της Περιφέρειας Αττικής, λόγω της σημαντικής υποστελέχωσής της, καθώς σε περίπτωση που δεν υπηρετούν υπάλληλοι με τα συγκεκριμένα τυπικά προσόντα, όπως παρουσιάζει ο Σύλλογος, δεν θα ήταν δυνατή η στελέχωση υπηρεσιών κρίσιμων για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Κάτι που θα λειτουργούσε σε βάρος της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Τέταρτον: Σημειώνεται, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι ο οργανισμός που τροποποιήθηκε, πέραν του ότι δεν περιείχε περιγράμματα θέσεων ευθύνης, είχε τη γενική πρόβλεψη ότι προϊστάμενοι γίνονται όλοι οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, χωρίς καμία άλλη διευκρίνιση. Άρα η τροποποίηση του Οργανισμού κινείται προς την κατεύθυνση που επιθυμεί ο Σύλλογος, καθώς συγκεκριμενοποιούνται σε μεγάλο βαθμό, σε σχέση με την προηγούμενη γενική διατύπωση, οι θέσεις ευθύνης. Και τούτο γιατί σε κάθε περίγραμμα θέσης ευθύνης προβλέπονται τουλάχιστον τέσσερις κατηγορίες και κλάδοι συναφείς με το αντικείμενο της θέσης.

Πέμπτον: Αναφέρεται ότι δεν έχει γίνει κατανομή θέσεων προσωπικού στον νέο τροποποιημένο Οργανισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της διοικητικής επιστήμης, τίθεται το εύλογο ερώτημα: αν δεν καταρτισθούν και τα “περιγράμματα θέσεων εργασίας” που θα προβλέπουν ρητά τις αρμοδιότητες και τους στόχους κάθε υπαλλήλου σε οργανική μονάδα, πώς είναι δυνατόν να αποφανθεί ο οποιοσδήποτε σχετικά με το πόσους υπαλλήλους και με ποια προσόντα πρέπει να στελεχωθεί η κάθε οργανική μονάδα; Θα αποτελούσε διοικητικό αλλά και λογικό σφάλμα να προηγηθεί η κατανομή των θέσεων του προσωπικού τουλάχιστον ανά διεύθυνση στον νέο τροποποιημένο οργανισμό χωρίς να έχει προηγηθεί η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. Και τούτο γιατί θα ήταν διαισθητική και χωρίς καμιά απολύτως τεκμηρίωση η απόφαση αυτή. Συνάγεται έτσι αβίαστα το συμπέρασμα ότι ο ισχυρισμός αυτός δεν αποτελεί νομικό επιχείρημα που θα μπορούσε να προσβάλει την απόφαση έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού.

Εν κατακλείδι, σημειώνεται ότι η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής, που ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά του και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, αποτελεί τμήμα σειράς αποφάσεων αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του Δημοσίου προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής».κ.ά.