Αναθεωρούνται οι Κώδικες Δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η Ανεξάρτητη Αρχή, υπό την προεδρία του Αθανάσιου Κουτρομάνου, προχώρησε στη συγκρότηση ομάδων εργασίας που θα αναδιατυπώσουν τους Κώδικες έως το τέλος Φεβρουαρίου 2017.
Τον Κώδικα Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών και άλλων Δημοσιογραφικών και Πολιτικών Εκπομπών θα αναλάβουν να ανασυντάξουν τα μέλη Νίκος Κιάος και Γιώργος Πλειός από κοινού με τους ειδικούς επιστήμονες Γιώργο Αναγνωσταρά, Πάρι Καρατζόγλου, Ρέα Λαμπροπούλου και Θεοδώρα Παπαδάκη.
Για τον Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχαγωγικών και Επιμορφωτικών Εκπομπών θα συμπράξουν τα μέλη Πόπη Διαμαντάκου, Βασίλης Καραποστόλης, Ευαγγελία Μήτρου και οι ειδικοί επιστήμονες Γιώργος Αναγνωσταράς, Όλγα Γαρουφαλιά, Ρέα Λαμπροπούλου και Χάρις Τσίγκου.
Για τον Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών Εμπορικών Ανακοινώσεων θα κάνουν τις προτάσεις τους τα μέλη του ΕΣΡ Δήμητρα Παπαδοπούλου και Γιώργος Σαρειδάκης μαζί με τους ειδικούς επιστήμονες Όλγα Γαρουφαλιά, Πάρι Καρατζόγλου, Χάρι Τσίγκου και Αγγελική Φλυντζάνη.