Στο 1,9% διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας το 2016, ο υψηλότερος της τελευταίας 5ετίας και βελτιωμένος σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που δημοσιοποίησε η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία.

Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία επωφελείται από την αυξανόμενη ιδιωτική κατανάλωση και τις αυξημένες κρατικές δαπάνες για τους μετανάστες, γεγονός που αντισταθμίζει την ασθενέστερη συνεισφορά του εμπορίου εν μέσω επιβράδυνσης της ζήτησης από σημαντικούς εμπορικούς εταίρους και αναδυόμενες αγορές.

Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν ρυθμό ανάπτυξης 1,8% για το 2016 ύστερα από ρυθμό ανάπτυξης 1,7% ένα χρόνο νωρίτερα.